Bollnäs växer

Återställ
  • Odengatan med vägavspärrningar Vägarbetena på Apoteksgatan och Odengatan i sommar Det går undan för Helsinge Vatten AB i arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i marken på Apoteksgatan. I samplanering med gatuenheten har de därför beslutat om att fortsätta sina arbeten utmed med Odengatan, mellan Apoteksgatan och Älggatan. Läs mer
  • De linjesträckningar som bussarna har i dagsläget Byggstarten av bussgatan dröjer ytterligare Vi har tidigare berättat att byggstarten av bussgatan mellan Björktjära och Brånan är försenad då vår upphandling av en entreprenad blev överklagad men att Förvaltningsrätten beslutade att avslå överklagan. Nu har vi fått besked om att även Förvaltningsrättens beslut överklagats. Läs mer
  • Flygbild över området där skolan ska byggas Om Höghammarhallen i Bollnäs Många är nyfikna och undrar över den nya skolan på Ren och Höghammarhallen, samt vad det innebär för eleverna. Läs mer
  • Flygbild över området där skolan ska byggas Planeringsarbetet för den nya skolan på Ren fortskrider Högsommaren är här och vi vill berätta om planerna för byggnationen av skolan på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Läs mer
  • Åker där bussgatan ska byggas, vy från björktjära. Byggstarten av bussgatan dröjer Vi har tidigare berättat att byggstarten av bussgatan mellan Björktjära och Brånan är försenad då vår upphandling av en entreprenad är överklagad och att vi behöver invänta Förvaltningsrättens beslut. Vi har nyligen fått besked om att Förvaltningsrätten har beslutat att avslå överklagan. Läs mer
  • Nybyggt hus, visionsbild Drömmer du om att bygga ditt eget hus? Vi säljer just nu attraktiva och efterfrågade tomter på bostadsområdet Ren. Läs mer

Sidfot