Vägarbetena på Apoteksgatan och Odengatan i sommar

Odengatan med vägavspärrningar

Det går undan för Helsinge Vatten AB i arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i marken på Apoteksgatan. I samplanering med gatuenheten har de därför beslutat om att fortsätta sina arbeten utmed med Odengatan, mellan Apoteksgatan och Älggatan.

Sommaruppehåll i arbetena

Helsinge Vatten kommer att göra uppehåll i arbetet under två semesterveckor, vecka 29 och 30, men i övrigt finns personal på plats resten av sommaren. Vi kommer hela tiden se till att lösa trafik till kvarteret så att det till exempel fungerar att ta sig in och ur de parkeringsgarage som finns där. Beroende på hur långt gatuenheten har hunnit med sitt arbete längs Apoteksgatan kan Odengatan eventuellt öppnas för genomfart under vecka 30.

Helsinge Vatten AB planerar att vara klara med sina arbeten vid Apoteksgatan och Odengatan i slutet av augusti. Gatuenheten jobbar samtidigt med att bygga ett gång- och cykelstråk utmed hela Apoteksgatan som kommer att knytas samman med gång- och cykelvägen på Långgatan. I och med det enkelriktas Apoteksgatan och breddas något för att det även fortsättningsvis möjliggör för parkeringsplatser på norra sidan mot kulturkvarteret.

Arbetet beräknas bli klart i höst.

Åtgärderna är en del i stadsmiljöavtalet och syftar till att främja hållbara stadsmiljöer.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.06