Bollnäs växer

Återställ
  • Skolhusbyggnaden som 3D-illustration Vill du att ditt företag bygger nya Renshammarskolan? Inbjudan till leverantörsdialog inför upphandling av nybyggnation av Renshammarskolan i Bollnäs! Vill du att ditt företag bygger nya Renshammarskolan?
  • Tony Stark vid bussterminalen, resecentrum Vi närmar oss målet! Vi har som mål att andelen resande med buss, gång och cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. Vi närmar oss målet!
  • Skolhusbyggnaden som 3D-illustration Planeringsarbetet med nya skolan på Ren fortskrider! Vi vill visa dig nya 3D-illustrationer på och i Renshammarskolan, berätta mer om vilka lösningar vi valt och intressant fakta kring skolområdet. Planeringsarbetet med nya skolan på Ren fortskrider!
  • 3D-illustration av nya skolan på Ren Vad ska nya skolan på Ren heta? Den frågan ställde rektor Helén Morin till eleverna och personalen som ska flytta in i den nya skolan på Ren när den är klar. Idag togs beslut i barn- och utbildningsnämnden. Vad ska nya skolan på Ren heta?