Vi närmar oss målet!

Tony Stark vid bussterminalen, resecentrum

Samhällsplanerare Tony Stark vid Sveriges bästa resecentrum

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång och cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018.

Därför arbetar vi med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Vi har byggt Sveriges bästa resecentrum i centrala Bollnäs, snart en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad.

För att veta om våra insatser ger resultat mäter vi löpande trafiken vid Sveriges bästa resecentrum. Mätningar visar att resenärerna som väljer ett hållbart transportmedel har ökat med 26% mellan 2018 och 2021 och bilåkandet har minskat med 19% under samma tidsperiod.

– Jag tolkar det som en pågående överflyttning till att fler väljer hållbara alternativ. Det är roligt att se att satsningarna vi gör för att stimulera till hållbara resor, redan nu ger så positiva resultat. Det är den utvecklingen vi vill se. Det blir spännande att se hur siffrorna ser ut i början av 2024 då bussarnas nya stadslinjenät varit i bruk under ett år. Jag vill rikta ett tack till alla som aktivt väljer hållbara resor i Bollnäs, säger Tony Stark, samhällsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Statligt stöd för hållbara resor i Bollnäs

Projektet med hållbara resor i Bollnäs pågår mellan 2018 till och med 2026 och bekostas delvis av statliga medel. Resultatet blir ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät. Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket vilket innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Allt vi kommunicerat om Hållbara resor i Bollnäs finns såklart på nya bollnas.se.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.53