Vistas inte på gångvägen ut på Långnäs udde!

Som vi tidigare berättat snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs. De vägar vi inte snöröjer halkbekämpar vi inte heller. Nu har någon för oss okänd person på eget bevåg, skottat gång- och cykelvägen utmed Långnäsvägen, från lekparken och ut på Långnäs udde.

Vägsträckan är stundtals mycket hal och vi uppmanar därför allmänheten att inte vistas på vägsträckan.

– Så länge det är vinterväglag vill vi inte att någon promenerar där i tron om att vi halkbekämpar och skadar sig. Vi hänvisar istället gång- och cykeltrafikanter till förlängningen av Östra Stationsgatan ut till Långnäs som vi snöröjer och halkbekämpar, säger Ingalill Rundgren, driftschef på Bollnäs kommun.

Ps, vi vill gärna att du som behjärtansvärt snöröjer gång- och cykelvägen på eget bevåg slutar att göra det för att inte riskera att någon skadar sig.

Tidigare nyhet på ämnet

Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 kl. 13.19