Vi anlägger nytt våtmarksområde vid Björktjäratjärnens inlopp

Området mellan nya bussgatan och gång- och cykelvägen på västra sidan av Björktjäratjärnen kommer snart att bli ett slingrande våtmarksområde. Det är en ytterligare åtgärd vi gör för att reparera och återställa miljön i Björktjäratjärnens vatten.

Åtgärderna är finansierade med bidrag från LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt.

Så bygger vi våtmarksområdet

Diket med en bäck som idag rinner in i Björktjäratjärnen gör vi om till ett tvåstegsdike. Det betyder att vi gräver en smal och djup mittfåra där det alltid kommer att finnas vatten och sedan bredare och grundare terrasser på vardera sida som kan svämma över vid högre vattenstånd. Tvåstegsdiken renar nämligen vatten mycket mer effektivt än vanliga diken. På andra sidan bussgatan kommer diket att övergå till en slingrande våtmark med en variation av grunda och djupa zoner. Utformningen gör så att vattnet får en lång uppehållstid och hinner renas i våtmarken innan det rinner ut i Björktjäratjärn.

Varför ett våtmarksområde?

Syftet med projektet är huvudsakligen att öka vattenreningen i området. Våtmarken ökar områdets kapacitet att hålla vatten innan det rinner in i tjärnen, vilket gör att växter på ett bättre sätt hinner med att ta upp kväve och att fosfor hinner sjunka till botten och sedimentera. Det gör också att risken för både översvämning och torka minskar. Våtmarksområdet förväntas mer än halvera den mängd fosfor och kväve som når Björktjäratjärn idag. Våtmarksområdet kommer även att främja den biologisk mångfalden. Tillsammans med den skonsamma muddringen kommer vattenkvaliteten i Björktjäratjärn att förbättras markant, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ha tjänligt badvatten där igen.

Varför är det dåligt vatten i Björktjäratjärn?

Idag har området kring Björktjäratjärn en hög näringsbelastning, främst i form av fosfor och kväve som kommer från exempelvis jordbruksmarker, många fåglar i förhållande till tjärnens storlek men också rastning av hundar där fekalierna inte plockas upp.

– Våtmarksområdet kommer att bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Björktjäratjärn och skapa nya livsmiljöer för flera växt- och djurarter. När våtmarksområdet etablerat sig hoppas jag på att vi har ett vackert och levande område som även bidrar med många viktiga ekologiska funktioner som vattenrening och översvämningsskydd, säger kommunekolog Sofie Zetterlund.

När är arbetet klart?

Arbetet startar i slutet av februari och beräknas pågå till och med september, med en paus under våren och sommaren för att inte störa fåglarnas häckning. Efter att våtmarken är klar är planen att ytterligare utveckla området kring Björktjäratjärn. Det innefattar exempelvis planteringar, sittplatser, och bryggor för att skapa ett trevligare område som lockar till rekreation, bad och fiske.

Tidigare artiklar om Björktjäratjärn

Muddringen av Björktjäratjärn avslutas 2023-10-23
Lamporna lyser dygnet runt 2023-09-08
Ny teknik städar Björktjäratjärn 2022-09-30

Relaterad information

Ritning över våtmarken Pdf, 459.5 kB, öppnas i nytt fönster. (.pdf 463 KB)
LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024 kl. 08.17