Vi beklagar händelsen i SBB arena

Det som hände i SBB-arena igår, då ett räcke gav vika, får inte hända. Vi beklagar det som hänt de drabbade.

Som största och enda hyresgäst förväntar vi oss att SBB:s dotterbolag Bollnäs bandy fastighet AB att de vidtar åtgärder så att något liknande inte händer igen. Vi vill ha full insyn i utredningen och förväntar oss att bristerna åtgärdas snabbt och att de kontrollerar att hallen är säker. I hyresavtalet står det att SBB ska leverera en idrottshall som uppfyller Svenska Bandyförbundets krav för elitspel. Publiksäkerheten ansvarar arrangören av evenemanget för.

I slutbesiktningen av SBB arena i slutet av 2022 ska alla säkerhetsaspekter vara godkända och ingenting hittades kring räckena som tydde på några avvikelser. Som hyresgäst kan vi inte ställa högre krav än de regler som finns i bygglagen.

Hallen hyrs av Bollnäs kommun

Hallen ägs av Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) dotterbolag Bollnäs Bandy Fastighets AB, hyrs av Bollnäs kommun och disponeras av Bollnäs Bandyförening genom ett avtal för idrottstjänster. Utöver bandyn ska även skolor och allmänhet kunna disponera tid i hallen.

Läs mer om bandyhallen och utvecklingen på Bangården.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 09.05