Vi tillgängliggör Bangården

Visionsbild, bandyarena

På Bangården i centrala Bollnäs skapas ett nytt stadsrum som ska möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Vi har byggt en ny infart till området och en ny gång- och cykelväg från Sveriges bästa resecentrum. Den nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet och binder samman Bangården med resecentrum och centrum men även med Ren och Framnäs via Karlslundsbadet.

Relaterade artiklar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: