Bruk av lustgas i berusningssyfte förbjuds på allmän plats

I våras tog kommunfullmäktige beslut att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna för att begränsa innehav av lustgas på allmän plats. Beslutet stoppades och upphävdes senare av länsstyrelsen med motiveringen att det är oklart hur innehav av lustgas kan komma störa den allmänna ordningen. Nu har ett nytt beslut om lustgas godkänts.

Nytt beslut - bruk av lustgas begränsas nu på allmän plats

Under hösten togs ett nytt förslag fram där möjligheten till bruk av lustgas, i berusningssyfte förbjuds för att upprätta den allmänna ordningen. Förbudet gäller inom specificerade områden:

  • Karlslundsbadet/ Karlslundsparken
  • Bollnäs Centrum
  • Samtliga kyrkogårdar i Bollnäs kommun
  • Långnäs, samt området runt Vågen

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ändringen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen har efter kommunfullmäktiges godkännande även granskat ärendet och kommer inte invända mot kommunfullmäktiges beslut.

Vi är glada att vi fått igenom ett tydligt förbud mot bruk av lustgas. Det är viktigt att inte ge upp en sådan angelägen fråga. Genom att förbjuda bruk av lustgas på utvalda platser stärker vi inte bara den allmänna ordningen, utan vi skapar också en större tryggheten för våra medborgare, framförallt för våra barn och unga säger Kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S).

Ändringarna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna möjliggör för polisen att ingripa om någon använder lustgas som berusningsmedel på de specifika platserna.

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fynd av lustgastuber och lustgaspatroner. Fynden har gjorts och fortsätter att göras på allmänna platser i Bollnäs kommun.

Lustgas används i hälso- och sjukvården för bland annat smärtlindring doseras alltid av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Vid medicinskt bruk blandas lustgasen med syrgas innan den ges till patienter. Lustgas kan också användas i redskap som används vid matlagning som till exempel gräddsifoner.

Lustgas används även i berusningssyfte. Att köpa lustgas är inte reglerat och kan köpas utan åldersgräns, vilket innebär att det är mycket lätt att få tag i för barn och ungdomar. Att använda lustgas i syfte att berusa sig medför risk för till exempel syrebrist, medvetslöshet, köldskador, B12-brist och beroende. Att använda lustgas i syfte att berusa sig ökar också risken för skador och olyckor. Att skydda barn från eget och andras skadliga bruk, bland annat lustgas i berusningssyfte, är därför en central utgångspunkt i det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024 kl. 14.09