500 personer har fått en trygg hemgång

2018 startade Trygg hemgång som ett projekt, verksamheten är idag en permanent verksamhet och över 500 personer har fått hjälp med en trygg hemgång.

Trygg hemgång innebär att en person som vårdats på sjukhus, korttidsboende eller att omvårdnadsbehovet i hemmet förändras får ett beviljat stöd i form av Trygg hemgång.

Undersköterskor från Trygg hemgångsteamet möter upp personen i sitt hem för att ge trygghet och stöd de första dagarna i hemmet. En viktig del i arbetet är att personen själv är delaktig i det dagliga sysslorna för att återfå eller träna upp sin förmåga.

I Bollnäs kommun arbetar Lisa, Fredrika, Britta och Åsa i Trygg hemgångteamet, de möter många människor med olika behov.

Det känns att man gör stor skillnad för de människor vi tar hand om. Många uppskattar vår hjälp fantastiskt mycket och känner sig trygga med att veta att dom har oss under några dagar. Eftersom vi är en liten grupp på endast fyra undersköterskor så ser vi även kontinuiteten som en stor trygghetsfaktor för brukaren. Vi har förmånen att kunna planera tid individuellt efter behovet hos varje enskild individ och därmed lära känna människorna vi möter på ett djupare plan säger Lisa Jonsson, undersköterska i trygghemgångsteamet.

Trygg hemgång har ett nära samarbete med hemtjänst, hemsjukvård samt personal från hälsocentralerna och har som mål att det ska fungera så bra som möjligt för personen hemma.

Många uppskattar att möjligheten att bo hemma finns kvar, trots ändrade förutsättningar. Brukarna känner att anhöriga blir avlastade vilket gör att hen inte känner sig som "en börda". Anhöriga kan/får vara anhörig istället och få mer kvalitetstid tillsammans säger Fredrika Eklund.

Det som vi ser upplyftande med jobbet är att se varje persons individuella framsteg, stort som smått. Att man får en nära och personlig anknytning till både anhöriga och brukaren. En glädje för oss är också samarbetet vi har tillsammans som ett team säger Britta Larsson.

När Trygg hemgångsteamet ser hur det fungerar för personen i hemmet så genomförs en uppföljning tillsammans med biståndshandläggare och hemtjänstpersonal där framtida insatser inom hemtjänsten planeras.

Brukare har uttryckt att de aldrig kunnat drömma om att denna hjälp finns att få. Därför är våran önskan att nå ut till fler, då det är många som aldrig hört talas om Trygg hemgång säger Åsa Wennström.

Insatsen trygg hemgång beviljas av en biståndshandläggare.

Läs mer om Trygg hemgång

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024 kl. 11.35