Trygg hemgång

Fyra medarbetare från Trygg hemgång ler och kollar in i kameran

Trygg hemgångsteamet i Bollnäs kommun

Trygg hemgång innebär att du som vårdats på sjukhus, korttidsboende eller att omvårdnadsbehovet i hemmet förändras får ett beviljat stöd i form av Trygg hemgång.

Undersköterskor från Trygg hemgångsteamet möter upp dig i ditt hem för att ge trygghet och stöd de första dagarna i hemmet. En viktig del i arbetet är att du själv är delaktig i det dagliga sysslorna för att återfå eller träna upp din förmåga.

Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under de första dagarna när du kommer hem eller redan är i hemmet.

Insatsen Trygg hemgång beviljas av en biståndshandläggare.

Du som har förändrat omvårdnadsbehov i hemmet, efter sjukhus- eller korttidsvistelse kan ansöka om Trygg hemgång hos biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning i samråd med dig eller anhörig om insatserna ska utföras av Trygg hemgång eller ordinarie hemtjänstgrupp.

Kontakta Bollnäs kommun växeln på 0278-25 000 och be om att få bli kopplad till en handläggare på biståndshandläggarenheten.

Trygg hemgång innebär att undersköterskor från Trygg hemgångsteamet möter upp dig i hemmet för att ge trygghet.

I lugn och ro går vi tillsammans igenom praktiska göromål och planerar för de närmaste dagarna. Vi kontrollerar till exempel att det finns mat i kylskåpet, hjälper till med eventuell inhandling, kontrollerar att mediciner och beställda hjälpmedel finns på plats.

Vi går igenom de vardagliga sysslorna i ditt hem, pratar om vad som känns svårt och ger tips och råd.

Trygg hemgång har ett nära samarbete med hemtjänst, hemsjukvård samt personal från din hälsocentral. Under dagtid vardagar möts du av personal från trygg hemgång, kväll/natt och helg är det din ordinarie hemtjänstgrupp/nattpatrull som kommer till dig.

Vårt gemensamma mål är att det ska fungera så bra som möjligt för dig hemma.

När vi ser hur det fungerar för dig i hemmet genomförs en uppföljning. Vid uppföljningen deltar Du, biståndshandläggare, Trygg hemgång, hemtjänstpersonal och om du önskar kan en närstående medverka. Vi går gemensamt igenom vad du själv klarar av och vad du eventuellt behöver för hjälp och stöd i fortsättningen. Utifrån ditt behov har du vid detta tillfälle möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser.

Om verksamheten Trygg hemgång

2018 startade Trygg hemgång som ett projekt, verksamheten är idag en permanent verksamhet och över 500 personer har fått hjälp med en trygg hemgång.

Trygg hemgång har ett nära samarbete med hemtjänst, hemsjukvård samt personal från hälsocentralerna och har som mål att det ska fungera så bra som möjligt för dig hemma.

Insatsen trygg hemgång beviljas av en biståndshandläggare.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024 kl. 11.34

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: