Inget tillstånd till Dibber

Idag beslutade barn- och utbildningsnämnden att Dibber BLA AB inte får tillstånd att starta en ny förskola med 80 platser på Hamreområdet i Bollnäs.

Bakgrunden till beslutet är att vi kommer att behöva minska vår egen förskoleverksamhet med 40 platser till sommaren 2024 och ytterligare 40 platser under 2026 till följd av förväntat minskat barnantal. För hela kommunen beräknas barnantalet sjunka med cirka 200 barn under 2024-2026. Befolkningsprognosen visar ett fortsatt minskat barnantal fram till 2029.

Om Dibber BLA AB skulle få tillstånd att starta förskoleverksamhet skulle det innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna. Bland annat skulle det innebära att vi behöver avveckla ytterligare en förskola motsvarande 80 platser vilket i sin tur skulle påverka andra förskolor samt medföra personalminskningar och omplaceringar. Vi skulle även riskera att lida ekonomisk skada till följd av tidigare gjorda fastighetsinvesteringar. Det skulle också innebära kostnader för att anpassa en fastighet till annan verksamhet, kostnader för redan gjorda investeringar och avskrivningskostnader.

Enligt skollagen åligger det oss att säkerställa att alla barn i kommunen har tillgång till förskola. I det aktuella fallet finns redan tillräckligt med förskoleplatser för alla barn i området. Det finns flera förskolor samt en fristående aktör, vilket ger föräldrarna valfrihet och möjlighet att välja utförare.

Frågor och svar

Dibber AB skickade in en bygglovsansökan till oss och har beviljats bygglov för en förskola. Det beror på att vi är skyldiga att handlägga alla bygglovsansökningar utan dröjsmål. I Dibbers AB fall följer ansökan helt bestämmelserna i detaljplanen utan avvikelse. Den aktuella detaljplanen tillåter bostäder och förskoleverksamhet.

När Dibbers hyresvärd i slutet av 2022 ville köpa fastigheten där förskolan Pionens tidigare lokaler fick de göra det. Vi vill inte att fastigheter vi säljer ska stå tomma, därför står det i köpeavtalet att fastigheten ska bebyggas inom tre år. Det står ingenting i köpekontraktet att det måste vara en förskola i lokalerna.

Tidigare nyhet på ämnet

Beslutet om Dibber skjuts fram 2023-01-31

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024 kl. 13.34