Resultat av livsmedelskontrollerna 2023

Varje år utför vi livsmedelskontroller hos företag för att kontrollera att företagen följer lagen och har rutiner för att maten ska vara säker.

Antal livsmedelskontroller

Antal planerade kontroller: 122
Varav 36 föranmälda planerade kontroller och 86 oanmälda planerade kontroller.

Antal uppföljande kontroller: 90

Antal händelsestyrda kontroller: 0

Resultat

Antal planerade kontroller utan avvikelse: 42

Antal planerade kontroller med avvikelse: 80

Antal uppföljande kontroller utan avvikelse: 49

Antal uppföljande kontroller med avvikelse: 41

Myndighetsåtgärder

Antal förelägganden: 12

Antal förbud: 0

Antal sanktionsavgifter: 0

 

I Bollnäs kommun fanns 240 registrerade livsmedelsverksamheter under 2023.

Du kan läsa mer om livsmedelskontroller och om hur de går till på sidan Livsmedel.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024 kl. 15.43