Bollnäs nya resecentrum – så här kommer det att se ut!

Bollnäs kommunvapen

Nästa steg för att Bollnäs ska få Sveriges bästa resecentrum för resenären har tagits genom att den anlitade arkitektfirman presenterat sitt förslag för hur resecentrum ska komma att se ut.

Tidigare har vi endast visat visionsskisser men nu kan vi presentera hur det kommer att se ut på riktigt.

Arkitektfirman har haft många aspekter att ta hänsyn till då de analyserat, planerat och ritat Bollnäs nya resecentrum. Bland annat har vi haft som krav till dem att förutom att Bollnäs resecentrum ska vara säkert, tryggt, bekvämt och tillgängligt ska det även knytas ihop med områdena rumt omkring så att området blir en naturlig del av staden. Då tänker vi främst på Wilhelminapassagen, centralparken (den mittemot resecentrum) samt väg, gång- och cykelstråk som ansluter till Bollnäs resecentrum. Området ska bilda en välkomnande entré till centrum och på ett naturligt sätt knytas ihop med staden. Platsen ska vara robust och tidlös med gedigna material och uttryck. Det är dessutom av största vikt med placering, gestaltning och trygghet vid alla passager över Järnvägsgatan.

Arkitekternas förslag syftar bland annat till att:

 • Skapa en modern och hållbar anläggning
 • Knyta ihop material och ytor mellan Wilhelminapassagen och torgytan vid nya resecentrum genom likadan flammig grå granit i sockeln på dockningsstationen, i markbeläggningen och i murar som används i Wilhelminapassagen
 • Förstärka kopplingen mellan Centralparken och resecentrum genom att passagen blir bred och mycket mer tillgänglig samt att planteringen kommer att hänga ihop
 • Skapa tryggt och inbjudande stråk till nya järnvägsområdet och norra Bollnäs
 • Göra fler sittplatser och väntplatser, bland annat med uppvärmda sittplatser på solsidan av dockningsstationen
 • Synliggöra dagvatten i gestaltningen av torgytan men även konst
 • Anlägga robust, god och hållbar belysning i svart kulör på armaturer och stolpar i stil med centrala stadens gaturum

Som vi berättat tidigare kommer stora delar av området utrustas med markvärme och då kommer arkitekternas förslag för torgytan som beläggs med följande material att göra sig extra bra:

 • Markbeläggning och kantstenar i olika gråa kulörer
 • Murarna vid Wilhelminapassagen förlängs mot resecentrum
 • Taktila stråk görs i metall (tillgänglighetsanpassade ledgångar på marken för synskadade med förstärkt känsel och synintryck)
 • Hela området utformas utan trappor eller ramper för bästa tillgänglighet. Det gör vi genom att plana ut hela området

Även vegetationen är viktig. Därför kommer vi bland annat att:

 • Plantera fler lindar utmed Järnvägsgatan så att det bildar en lindallé
 • Anlägga en välkomnande paradplantering med lökväxter
 • Förlänga perennplanteringarna från Wilhelminapassagen till resecentrum och den nya parken.

Utrustningen i området har vi berättat en del om tidigare men här är en utökad lista:

 • Cykelställ med glasade tak för ljusare intryck som ger ökad trygghet
 • Cykelpump och laddplats för elcyklar vid stora cykelparkeringen
 • Soffor med träsitsar samt rygg- och armstöd
 • Papperskorgar med sorteringsmöjligheter placeras vid entréer och sittplatser
 • Taktila plattor på marken för synskadade.
 • Tydlig skyltning.

Utformningen av den nya dockningsstationen för bussar ska lyfta fram Bollnäs själ och kan sammanfattas så här:

 • Det ska finnas ett släktskap mellan utemiljö och inomhusmiljö på området
 • Robusta material: Limträ, tegel (anknyter till staden och lokstallarna), glas, solceller, betong, trä (anknyter till timmer vilket är historiskt för Bollnäs)
 • Lutande vägg för att integrera solcellerna istället för att sätta dem löst vilket skulle innebära att vi behöver skotta taken
 • En bänk längs med hela byggnaden på både in och utsida
 • Vägguttag med USB, för laddning av mobiltelefoner
 • Byggnaden kommer att vara optimerad för teknik
 • 12-15 grader värme från värmeslingor i golvet. Det ger torra golvytor även på vintern
 • Fläktluftsvärmare vid dörrar för att undvika genomdrag då dörrar öppnas.

Järnvägsgatan flyttas lite öster ut för att göra bättre plats för stadsbussarna.

På ytan mellan bussplanen och hållplatsen för stadsbussarna kommer vi att bygga en park. Om vi får hit statliga jobb (som vi arbetar hårt för att få omlokaliserade till Bollnäs) kan den ytan bebyggas med kontorslokaler.

Så här säger Marie Centerwall (S), kommunalråd i Bollnäs kommun om hur resecentrum kommer att gestaltas:

- Bollnäs nya resecentrum är det första som välkomnar resenärer som åker kollektivt till Bollnäs och det sista intrycket de tar med sig på resan härifrån. Resecentrum blir en välkomnande portal in till vårt vackra Bollnäs för både turister och andra resenärer. Att Bollnäs resecentrum blir säkert, tryggt, bekvämt och så tillgängligt som möjligt ger bättre förutsättningar för oss att ställa om till ett mer hållbart samhälle med fler som reser kollektivt. Utvecklingen av resecentrum möjliggör dessutom en positiv stadsutveckling för kringliggande områden.

Även Benny Engberg (BP), kommunalråd i Bollnäs kommun är positiv:

- Ett modernt resecentrum tillsammans med de ambitioner som finns för kollektivtrafiken ger stora möjligheter för fler gröna pendlare. Förbättrade pendlingsmöjligheter skapar även bättre förutsättningar för kommunens företagare. Arbete och företagande genererar i sin tur tillväxt och skattebas som utgör underlag för vård, skola och omsorg. Det är av största betydelse att vi politiker skapar förutsättningar för företag att starta upp och utvecklas i vår kommun och det här är ett steg på vägen, säger Benny Engberg (BP), kommunalråd i Bollnäs kommun.

Fredrik Åberg Jönsson, ordförande Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg säger:

- Ett nytt resecentrum i Bollnäs innebär enklare och mer bekväma byten mellan regional och lokal kollektivtrafik. För att öka det hållbara resandet och bidra till regional utveckling måste kollektivtrafiken vara just enkel och bekväm för resenärerna. Detta blir dessutom bra för busschaufförernas arbetsmiljö.

Planen är att vi sätter spaden i jorden för byggnationen av Sveriges bästa resecentrum för resenären 18 augusti i år.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.35