I sommar bygger vi färdigt Odengatan

Mellan maj och oktober kommer vi att bygga färdigt den södra och sista delen av Odengatan.

Det innebär att gatan kommer att vara stängd för genomfartstrafik mellan Brogatan och Våggatan under större delen av perioden. För gång- och cykeltrafikanter kommer gatan att vara tillgänglig. Vi kommer också säkerställa att boende samt kunder till butiker och verksamheter kommer att kunna ta sig fram.

Helsingevatten inleder

Inledningsvis fortsätter Helsingevatten AB sitt arbete med nya vatten- och avloppsledningar från korsningen Trädgårdsgatan/Odengatan och fortsätter söderut på Odengatan och avslutar på Våggatan.

Så bygger vi om gatan

Vårt arbete startar i den norra delen vid Brogatan. Den tillfälliga beläggning som legat sedan förra året rivs bort, vi bygger ett nytt röd-asfalterat gång- och cykelstråk längs den östra sidan av Odengatan. Vi förser gatan med nya kantstenar, ny trottoar på västra sidan, ny belysning samt ny asfalt. Korsningarna utmed Odengatan kommer att höjas upp som en hastighetsdämpande åtgärd.

Parkeringsplatser tas bort och nya byggs

Parkeringsplatserna som idag finns längs den östra sidan av Odengatan kommer att tas bort till förmån för den nya gång- och cykelvägen. Vi ersätter dessa genom att bygga ut parkeringsytan vid Våggatan (där tunnelgrillen stod förr) med lika många parkeringsplatser. När vi ändå bygger ut den kommer vi att förbereda platsen för eventuell el-laddning av bilar genom att lägga tomma rör i marken.

Ritning över planerna på Odengatan.

Befintliga och planerade gång- och cykelstråk markerade med röd färg.

En del i projektet Hållbara resor i Bollnäs

Arbetet utmed Odengatan är en del i arbetet vi gör för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Projektet bekostas delvis av statliga medel och resultatet blir ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät. När projektet är klart har vi byggt Sveriges bästa resecentrum i centrala Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018.

Häng gärna med när Bollnäs växer!

Vi har samlat alla tidigare publicerade artiklar om Hållbara resor i Bollnäs på ett och samma ställe. Vi kommunicerar projektet löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom bollnas.se och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2023 kl. 15.13