Ny infart till Bro 4:4 och säkrare skolvägar

Kartbild över nya infarten

I augusti startar vi byggnationen av en ny och tydligare infart till fastigheten Bro 4:4 strax söder om nuvarande infarten till Preem och Lidl så att trafiken styrs upp på ett bättre sätt. Samtidigt bygger vi en ny gång- och cykelväg genom området som ska sträcka sig till resecentrum.

Den nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet som ska möjliggöra att SJ-området binds samman med resecentrum och centrum men även med Ren och Framnäs via Karlslundsbadet. Det innebär tryggare och snabbare skolvägar för barn som till fots eller med cykel tar sig till skolan eller resecentrum.

Byggnationen av den nya gång- och cykelvägen innebär att två järnvägsspår tas bort och att vi flyttar ett av spåren lite söderut. Spåret finns där för att det finns behov av att tåg även fortsättningsvis ska kunna backa in och lasta.

Hur påverkas trafiken under byggtiden?

Den nya infarten byggs söder om den nuvarande vilket gör att byggnationen påverkar trafiken i väldigt liten omfattning.

Beskrivning av illustrationen ovan

Den nya infarten illustreras i rosa och den nya gång- och cykelvägen ljusgrönt. Det röda är det järnvägsspår som vi just nu arbetar med att flytta några meter söderut.

Längs gång- cykelvägen mot järnvägsspåret kommer det att sättas upp fina smidesräcken för att förhindra spring på området.

När blir arbetet klart?

Den nya infarten till Bro 4:4 och den nya gång- och cykelvägen är ett led i att SJ-området ska bli mer tillgängligt. Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Detaljplanen för Bro 4:4 syftar till att skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs

Detaljplanen för Bro 4:4 antogs på kommunfullmäktige 25 januari 2019. Detaljplanen syftar till att skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs som ska möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.03