Busshållplatserna vid resecentrum flyttas till långtidsparkeringen

Kartbild över resecentrumområdet

Det är många praktiska saker som behöver lösas innan vi kan börja bygga Sveriges bästa resecentrum för resenären. Bland annat behöver busshållplatserna vid resecentrum flyttas tillfälligt för att säkerställa säkerheten på området då vi bygger om busstorget.

Det innebär att vi kommer att använda hela ytan för nuvarande långtidsparkering som tillfälligt busstorg.

Ny parkering för de som tar sig till resecentrum med bil

Långtidsparkeringen med 112 parkeringsplatser vid resecentrum kommer att ersätts med en parkering med minst lika många parkeringsplatser ett stenkast från den nuvarande. Se den röda markeringen i bilden nedan. Den nya parkeringen på västra sidan av Järnvägen kommer att öppna vecka 26 samtidigt som långtidsparkeringen stängs. (OBS framskjutet, preliminärt datum är 9 september. Vi återkommer senare med mer information.)

Här ska du stiga på och av bussen under byggtiden

På bilden nedan har vi markerat i gult var bussarna tillfälligt kommer att ankomma och avgå från med start 19 augusti. (OBS framskjutet, preliminärt datum är 9 september. Vi återkommer senare med mer information.) Fram till dess så kommer alltså bussarna att gå som vanligt. Vi kommer tillsammans med X-trafik att återkomma om placeringar för respektive busslinje senare i höst.

När stängs långtidsparkeringen?

Arbetet med att bygga busstorget på långtidsparkeringen startar vecka 26. Då stängs parkeringen och pendlare hänvisas till västra sidan av järnvägen.

- Vi förstår att det kan kännas besvärligt att pendlarparkeringarna behöver flyttas tillfälligt. Vi har tittat på flera lösningar men det finns inget bättre alternativ, vi måste stänga av bussplanen av både praktiska och säkerhetsmässiga skäl och busshållplatserna på bussplanen behöver vara någon annanstans under byggtiden. Vi vädjar till resenärerna att ha tålamod och förståelse för att vi behöver göra på det här sättet. När Sveriges bästa resecentrum står klart blir det både tryggare, bekvämare och säkrare att resa i och till Bollnäs, säger Patrik Uhras, projektledare för Bollnäs nya resecentrum.

Vad händer med den nuvarande långtidsparkeringen när Bollnäs nya resecentrum står färdigt?

Området där den nuvarande långtidsparkeringen ligger har nyligen Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att planlägga så att områdena binds samman och så att det på ett naturligt sätt sker en fortsättning på utvecklingen kring resecentrum. Vi kan därför inte idag säga exakt hur området kommer att se ut i framtiden. Vår planarkitekt Stefan Norberg säger så här:

- Inom Centrum, SJ-området och stationsområdet ska centrumutveckling ske i form av kontor, handel, pendlarparkeringar med mera. Icke störningskänslig markanvändning så som parkering, parkeringshus för pendlarparkeringar eller motsvarande tänker vi kan vara en lämplig användning av platsen närmast järnvägsspåren. Och så bebyggelse närmast Järnvägsgatan.

Ett nytt resecentrum är en förutsättning för bättre kollektivtrafik

Nya resecentrum i Bollnäs blir noden i Region Gävleborgs och kommunens satsning för att det ska bli enklare att åka kollektivt i, till och från Bollnäs. Fyra parter; kommunen, Region Gävleborg, Trafikverket och privata fastighetsägare samverkar för att genomföra projektet på ett så bra sätt som möjligt. Ambitionen för år 2022 är att stadsbussarna ska åka nya linjer med ökad turtäthet på sträckorna Björktjära-centrum-Granberg och Ren-centrum-Heden. Förhoppningsvis ska det gå en buss var 20:e minut. De snabbare turerna ska få fler resenärer att välja alternativet att åka kollektivt. För att det ska kunna genomföras är ett nytt resecentrum en förutsättning.

Tidplan

I början av maj berättade vi om hur Bollnäs nya resecentrum kommer att se ut när det är klart. I juni kommer vi att upphandla vilken/vilka leverantörer som ska bygga nya resecentrum. Om allt går enligt plan är tanken att byggstart sker i slutet av augusti. Målet är att Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs kommer att stå klart sommaren 2020.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.44