Vi börjar bygga Sveriges bästa resecentrum 30 september!

Bussterminalen invändigt visionsbild

Det innebär en del förändringar för dig som resenär och invånare under byggtiden.

Den 30 september sätter vi spaden i jorden med målet att bygga Sveriges bästa resecentrum. Från och med då kommer bussarna avgå från den tillfälliga bussplanen som vi byggt på den tidigare pendlarparkering som finns norr om nuvarande bussplan.

Här ska du stiga på och av bussen under byggtiden

På bilden nedan har vi markerat i gult var bussarna tillfälligt kommer att ankomma och avgå med start 30 september. På den nya bussplanen finns åtta bussfickor. Stadsbussarna kommer att avgå från de fyra som är närmast stationshuset. Regionbussarna avgår från de fyra övriga förutom linje 100 som avgår från Älggatans södra sida (oavsett om du ska åka mot Söderhamn eller Edsbyn). Långfärdsbussarna kommer att avgå från parkeringen vid Max-restaurangen.

Kartbild över resecentrumområdet

Den röda markeringen visar den nya pendlarparkeringen väster om järnvägen.

Vi stänger av Järnvägsgatan under byggtiden

Det första som sker är att vi river Bussgods tidigare lokaler vid bussplanen. Därefter kommer vi att stänga av Järnvägsgatan mellan Älggatan och Krokanen för att bland annat flytta vägen österut. Räkna med att Järnvägsgatan är avstängd under byggtiden. Vi kommer i möjligaste mån hålla parkeringen öppen vid stationshuset under byggtiden. Viss trafik (så som sjuk- och varutransporter) kommer att kunna ta sig till stationshuset under hela byggtiden.

Vi kommer att stängsla in hela byggområdet

Vi kommer av säkerhetsskäl att sätta upp stängsel i de områden vi är och bygger, vilket kommer att variera. Under långa perioder kommer i stort sett hela området vara inhägnat, men det kommer under hela tiden finnas öppna säkra gångstråk till området så att alla ska kunna resa som vanligt med tåg och buss.

- Vi vädjar till resenärerna att ha tålamod och förståelse för att vi behöver göra på det här sättet, säger Patrik Uhras, projektledare för Bollnäs nya resecentrum.

- På Kommunstyrelsens möte idag beslutade vi att vi ska bygga Bollnäs nya resecentrum och finansieringen är helt klar. Vi vill tacka Region Gävleborg och Trafikverket för gott stöd, säger kommunalråd Marie Centerwall.

- När Sveriges bästa resecentrum står klart blir det både tryggare, bekvämare och säkrare att resa i och till Bollnäs som beräknas vara klart i november 2020, säger kommunalråd Benny Engberg.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.00