Frågor och svar om nya resecentrum i Bollnäs

Visionsbild resecentrum

Vi vet att många har frågor om byggnationen av Bollnäs nya resecentrum och det florerar en del felaktigheter i bland annat sociala medier. Vi har sammanställt frågor och svar för dig som vill veta hur det ligger till.

Det var säkerheten på själva bussplanen och arbetsmiljön för chaufförerna som var ett starkt argument för att påbörja processen med att bygga ett nytt resecentrum. Arbetet har pågått ända sedan 2014. Utformningen har processats väldigt grundligt med flera alternativ. Nuvarande resecentrum är inte dimensionerad för den planerade ökade kollektivtrafiken och svarar inte mot nuvarande eller kommande krav på ett modernt, väl dimensionerat, tryggt och tillgängligt resecentrum. Syftet med att bygga Bollnäs nya resecentrum är att öka kapaciteten för kollektivtrafiken, knyta samman de olika resealternativen i Bollnäs. Nya resecentrum kommer vara väl utformad för resenären med särskild hänsyn till funktionshindrades behov, så att kollektivtrafiken blir tillgänglig för alla samt att hela området utformas för ökad trafiksäkerhet. Bollnäs resecentrum är redan idag det näst största resecentret i länet.

Det blir säkrare, mer tillgängligt och bekvämt genom att vi bygger bort det som inte är bra idag. Bland annat genom att alla nivåskillnader tas bort. Det blir även tydlig information och realtidsvisning på skärmar i dockningshallen och på centrumhållplatsen. Vi kommer även att bygga så att området ska upplevas tryggt. Där du som resenär går kommer det att vara markvärme vilket minskar risken för att halka. På området kommer det att finnas utrustning som laddare och pump för cyklar, dessutom uppvärmda bänkar på torget för allas bekvämlighet.

Totalt kostar projektet 90 miljoner att bygga, varav 80 miljoner är byggkostnader, resten är så kallade byggherrekostnader (bygghandling, byggnadslov med mera).

Ja, Trafikverket och Region Gävleborg har beviljat stöd med 36.3 miljoner, vilket är 40% av kostnaden. Det är vi såklart tacksamma för. Bollnäs kommun betalar 53,3 miljoner.
Uppdatering och förtydligende (20 september):
Av fördyringen på 23 Mkr behövde Bollnäs kommun finansiera 15,3 Mkr, då Trafikverket utökade sin medfinansiering med 7,6 Mkr.De 15,3 Mkr finansierar Bollnäs kommun med beviljat stadsmiljöavtalsbidrag 12 Mkr och de sista 3 Mkr genom att Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för gatuinvesteringar minskas med 3 Mkr.

Ett modernt resecentrum som klarar av den planerade ökningen av resande både regionalt och i Bollnäs stad. Här byggs en centrumhållplats med väderskydd, en dockningshall med sju dockningsplatser, en passage/portal till väntsalen, 140 cykelplatser under tak och ytterligare 80 cykelparkeringar i bra läge, utrustning för cyklar, uppvärmda bänkar på torget och en fin stadsmässig miljö med vackra planteringar nära centrum.

Absolut, det är ett stort lagarbete som skapat det här projektet, med ett stort engagemang i allt från allmänheten, synskadades riksförbund, fastighetsägare i grannskapet till busschaufförer. De har fått tycka till och komma med förslag. De har även bidragit när vi testat lösningar så att vi kan göra det så bra som möjligt för så många som möjligt.

Vi har valt hållbara och naturliga material som ska hålla länge, solpaneler på dockningsstationen som producerar den mängd el som området förbrukar, vi tar hand om dagvatten från ytorna med fördröjning enligt kommunens nya dagvattenpolicy. Hela projektet i sig handlar om att främja och skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande.

Bollnäs kommun tillsammans med Region Gävleborg och Trafikverket har beslutat och kommer att arbeta med utveckling av kollektivtrafik och gång- och cykelvägar i Bollnäs de närmaste åren. I det beviljade stadsmiljöavtalet kommer nästan tre km gång- och cykelväg, 26 hållplatser och en ny bussgata att byggas. Bollnäs resecentrum är navet och en förutsättning för den här satsningen och ska därför sättas in i det sammanhanget. Utöver det så planeras en ombyggd stadshuskorsning med anledning av busslinjeförändringen med ombyggnationen av resecentrum.

Vi har under våren genomfört en upphandling som skötts enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) där hela marknaden haft chansen att lämna anbud. Ingen lämnade anbud, tyvärr. I och med det gick processen in i ett så kallat förhandlat förfarande (även det inom LOU) där vi genomfört en förhandling med en aktör som har resurser att genomföra ett så här stort projekt och som kommer att vara de som bygger resecentrum i Bollnäs.

I våras när alla parter i projektet var överens om vad och hur nya resecentrum skulle se ut togs en kalkyl fram. Finansieringen hos Bollnäs kommun, Region Gävleborg och Trafikverket grundar sig på den kalkylen. Den här beräkningen är inte, som många tror, ett överenskommet pris utan just en kalkyl. Priset är det som vi har överenskommit med entreprenören om. Det finns flera anledningar till varför en kalkyl inte blir exakt. Det handlade i det här fallet om marknadskrafter, exempelvis att det byggs väldigt mycket i Sverige just nu men även att en del saker som ska byggas är underskattat i kalkylen. Det gör att priserna blir högre.

Vi anser inte att det skulle vara framgångsrikt och ger inga garantier att det blir billigare. Alla finansierande parter är överens om att det här projektet är nödvändigt och eftersom det är en förutsättning för andra kommande infrastrukturinvesteringar är det viktigt att det byggs nu.

Sveriges bästa resecentrum beräknas vara klart i slutet av november 2020.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.59