Avstängningar på Järnvägsgatan

Flygvisionsbild över resecentrum

Byggnationen av Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs startat. Det innebär att vi kommer att behöva stänga av Järnvägsgatan på olika ställen under olika perioder.

Under tiden uppmanas du att undvika att trafikera Järnvägsgatan. Det finns alternativ, exempelvis är det bra om du hämtar eller lämnar resenärer som ska resa via resecentrum på närliggande platser. Vi förespråkar att du som behöver åka genom centrum väljer att åka Nygatan alternativt Odengatan.

Järnvägsgatan stängs av för fordonstrafik

18 november till 14 januari stänger vi av Järnvägsgatan för fordonstrafik från övergångsstället där Wilhelminapassagen möter Järnvägsgatan mot Brogatan upp till Älggatan. Endast färdtjänst, taxi, sjuk- och varutransporter kommer att få åka in och ut till stationshuset via den norra infarten.

Vi kommer att stängsla in byggarbetsplatsen. Se rött område på bilden nedan.

Du som cyklar

Du som kommer med cykel ombeds ställa den på Tingshustorgets tillfälliga cykelparkering. Se orange markering.

Du som promenerar

Du som går och kommer från Wilhelminapassagen kan under hela tiden komma fram via Brogatan - Collinigatan och Centralparken. Se gul markering.

Entreprenören kommer att öppna upp ett gångstråk enligt den gulstreckade linjen då och då när det är möjligt. Du som ska till tågperrongen kan enklast ta uppgången i Wilhelminapassagen.

Ingången till Stationshuset och Pressbyrån kommer att vara öppen under hela byggtiden.

De som arbetar i Stationshuset kommer att nå sina arbetsplatser under hela byggtiden.

Anledningen till avstängningarna är att byggarbetarna ska kunna utföra sina arbeten på ett säkert sätt.

Karta över resecentrumområdet med markeringar.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.57