Sveriges bästa resecentrum – hur gick det ekonomiskt?

Bussterminalen visionsbild.jpg

Nu när Sveriges bästa resecentrum byggts klart vill vi berätta om ekonomin i projektet.

Projektet finansieras av Bollnäs kommun (budget 53,3 miljoner kronor), Trafikverket (stadsmiljöavtalet 28,7 miljoner kronor) och via länsplanen för infrastruktur (7,6 miljoner kronor).

Sommaren 2019 gjordes en upphandling av entreprenör som skulle bygga Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs. I september samma år skrev vi kontrakt med huvudentreprenören på 77,5 miljoner kronor.

Nu när byggnationen står färdig kan vi snart summera byggkostnaderna för resecentrum. Prognosen visar att byggkostnaderna i projektet stannar vid 75,2 miljoner kronor, alltså drygt 2 miljoner kronor lägre än kontraktssumman. Anledningen är att vi under hela projektets gång aktivt arbetat med att hitta lösningar och arbetssätt som gjort att arbetet kunnat utföras effektivare och därmed billigare. Vi kan också konstatera att vi har uppfyllt kraven för att få bidrag vilket utgör drygt 36 miljoner kronor av byggkostnaderna.

Andra kostnader i projektet än själva byggkostnaderna har varit så kallade byggherrekostnader (planering, projektering, byggnadslov, tillstånd med mera) och åtgärder och anpassningar för resenärer, trafik och allmänheten. Till exempel behövde vi bygga en tillfällig bussplan för att göra det så säkert och bra som möjligt för resenärerna. Dom åtgärderna har kostat mer än planerat och är också sådant som kommer att rivas bort när resecentrum öppnar den 13 december. Det innebär att den kostnaden, 4,5 miljoner kronor, kostnadsförs som driftskostnader. En del av den utrustningen som rivs bort kan återanvändas, till exempel tre väderskydd och stängsel.

Räknar vi samman ekonomin i projektet exklusive de här tillfälliga åtgärderna blir slutnotan för Bollnäs kommun 52,3 miljoner kronor, alltså 1 miljon kronor lägre än budget. Lägger vi med de tillfälliga åtgärderna blir den totala summan 56,8 miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.29