Odengatan stängd för genomfartstrafik vid Apoteksgatan

Odengatan med vägavspärrningar

Som vi berättat tidigare kommer vi under sommaren att rusta upp Apoteksgatan och knyta ihop gång-och cykelstråket mellan Sveriges bästa resecentrum till Långgatan. Samtidigt passar HelsingeVatten AB på att byta ut vatten- och avloppsledningar i marken.

Odengatan behöver vara stängd för genomfartstrafik
Med start den här veckan kommer Helsinge Vatten att börja arbetet i korsningen Apoteksgatan/Odengatan. Odengatan kommer då att vara stängd för genomfartstrafik fram till midsommar, eventuellt längre än så. Om gatuenheten inte hunnit fram till korsningen med sina arbeten på Apoteksgatan när HelsingeVatten AB är klara där kan Odengatan öppna upp igen i slutet av juni. I så fall kommer gatan att stängas för genomfartstrafik igen senare under sommaren när det är dags för gatuarbetet.

Var stängs Odengatan av?

Det är bara området i närheten av Apoteksgatan som kommer att stängas av. Det går alltså bra att svänga in från Älggatan och parkera längs med kulturkvarteret och sedan vända och köra ut norrut igen. Även söderifrån går det att köra i stort sett fram till korsningen. För boendetrafik eller varutransporter som brukar köra från Odengatan in på Apoteksgatan, åt centrumhållet, löser vi på plats.

Så lite störningar som möjligt

Vi våra arbeten tillsammans med HelsingeVatten AB så att det inte blir onödigt många störningar i trafiken och för boende när vi utför vägarbeten.

Vill du veta vad och varför vi ska göra för arbeten utmed Apoteksgatan och Odengatan är du välkommen att läsa den tidigare publicerade artikeln Vägarbete i centrum utmed Apoteksgatan.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.15