Begränsad framkomlighet på Nygatan

Övergångsstället på Nygatan mellan Ornbacken och Scandic

Vi har stängt av ett körfält på Nygatan mellan Älggatan och Stenbomsgatan för att bygga två nya och tillgängliga busshållplatser för stadsbussarna.

Vi kommer att växla vilket körfält som är öppet beroende på vilken sida vi arbetar på. Arbetet planeras pågå i en till två månader. I slutet av byggtiden när vi gör en refug i mitten av vägen kommer vi att behöva stänga av sträckan helt för trafik.

Under byggtiden kommer bussarna som trafikerar sträckan att köra via Älggatan och Järnvägsgatan istället.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.04