Slutspurt för årets grävarbeten i centrum

Apoteksgatan med uppgrävd vägbana

Arbetena på Apoteksgatan och Odengatan går snabbare än planerat.

Apoteksgatan

Alla större grävarbeten utmed Apoteksgatan är färdiga, nu återstår endast arbeten i korsningen Apoteksgatan – Collinigatan där en dagvattenbrunn ska sättas och gångstråket som slutligen knyter ihop Långatan med resecentrum färdigställas. Vi kommer därför behöva att stänga av korsningen helt för trafik i två veckor. In- och utfart till Collinigatans södra del sker därför via Brogatan där vi tillfälligt tar bort enkelriktningen. Apoteksgatan planeras att få en ny och fin asfalt i slutet av september.

Odengatan

För Helsinge Vattens del har arbetet gått snabbare än planerat och har därför hunnit med de ledningsarbetena utmed Odengatan, mellan Älgatan och Brogatan, som egentligen var planerad att utföras nästa år. Helsinge Vatten räknar med att vara färdiga på Odengatan i månadsskiftet september/oktober. Därefter kommer Odengatan att få en provisorisk och tunnare asfalt inför vintern i väntan på en större ombyggnad som vi genomför under 2022. Då bygger vi bland annat en gång- och cykelväg utmed hela gatan för att ytterligare knyta ihop gång- och cykelstråken i Bollnäs.

Odengatan utan asfaltsbeläggning

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.04