Förskola med extra fokus på miljön under miljöveckan

Skog i solsken'

Flera av kommunens förskolor är så kallade Grön Flagg certifierade. Under Bollnäs miljövecka lägger Hedhamre förskola extra fokus på arbetet för en bättre miljö.

Grön Flagg är förskolans arbete för en hållbar utveckling och är även en självklar del av det dagliga arbetet. Grunden i Grön Flagg är barnens medbestämmande och inflytande. Det är barnens nyfikenhet och idéer som styr innehållet.

Under denna vecka, 21-26 mars, pågår Bollnäs miljövecka och Hedhamre förskola passar då på att arbeta extra med miljöfrågorna. Bland annat så uppmuntrar man skolans elever och vårdnadshavare att släcka alla lampor under Earth Hour 26 mars kl. 20.30-21.30.

Med fokus på livsstil och hälsa

Utifrån förskolans plan i arbetet med Grön Flagg ligger fokus under veckan på temat: Livsstil & Hälsa, som vidare förgrenar sig till:

  1. Utveckla självkänsla
  2. Rörelse och utevistelse
  3. Kompisar – vem är du, vem är jag

Ovanstående punkter utgör grunden för de aktiviteter som förskolan planerat för miljöveckan.

Förskolans schema för veckan

Måndag

Koppling till Grön Flagg - Rörelse och utevistelse. Vi ska gå till Hoberget med barnen för att samla sopor, vad hör hemma i naturen och inte? Dessa sopor sorterar vi sedan när vi kommit tillbaka till förskolan.

Tisdag

Koppling till Grön Flagg - utveckla självkänsla, jaget. Vi går tillbaka till Hoberget för att samla in material från naturen i syfte att visa på hur vi på olika sätt kan ta till vara på det som finns i vår närmiljö och hur man på olika sätt kan hitta nya sätt att använda dessa. Vad i vår närmiljö intresserar dig och vad intresserar mig?

Onsdag

Koppling till Grön Flagg - vem är du, vem är jag. Barnen får pyssla med det insamlade materialet från naturen, här möjliggörs för individuella estetiska processer samtidigt som barnen får ta dela av varandras olika sätt att göra och skapa.

Torsdag

Kopplingar till Grön Flagg - samtliga punkter. Vi förbereder inför ”finalen” på fredagen genom att barnen får vara med i dokumentationsprocessen. Barnen får ta bilder på sina alster och hjälpa till att skriva ut dessa för att sedan förbereda olika stationer inför vernissagen.

Fredag

Kopplingar till Grön Flagg - samtliga punkter. Dagen för vår stora final sker genom en vernissage där vi i våra lokaler synliggör veckans händelser genom pedagogernas dokumenterade bilder på aktiviteterna från Hoberget, barnens egna bilder samt dom verk som barnen skapat.

Med detta knyter man ihop veckan och synliggör hela processen för barnen. Sedan dokumenterar man och delar med sig till vårdnadshavarna via månadsbrev i Unikum.

Bollnäs miljövecka 21-26 mars 2022

Hedhamre förskolas arbete är bara en del av allt som händer under miljöveckan. Veckan kommer sprida massor av inspiration, tips och kunskap som bidrar till omställningen till en hållbar framtid.

Hela miljöveckans program hittar du på www.bollnas.se/miljoveckan

Mer information

Hedhamre förskola

Earth Hour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grön Flagg (Håll Sverige rent) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en film om Grön Flagg här nedan (från Håll Sverige rent):

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2022 kl. 13.42