Hållbarhetsveckan 2024

Illustration av Bollnäs på en jordglob.

Årets hållbarhetsvecka ägde rum i april 2024. Nu laddar vi om för nästa års vecka. Håll utkik!

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Hållbar utveckling kan exempelvis handla om att cykeln inte bara väljs utifrån påverkan på miljön (ekologisk hållbarhet), utan för att:

  • öka vardagsmotionen för att må bättre (social hållbarhet)
  • det är ett roligare sätt att resa på (social hållbarhet)
  • kunna lägga pengarna man sparar på någonting annat (ekonomisk hållbarhet).

Hållbara val i vår vardag bidrar till en hållbar utveckling där både nu levande och kommande generationer får samma möjlighet till att må bra, utvecklas och trivas.

Veckan innehöll många aktiviteter som tog upp hållbarhet och vad det kan innebära för olika individer, organisationer och företag.

Bollnäs kommuns hållbarhetspris 2023

Bollnäs kommuns hållbarhetspris delas ut till en person, organisation, förening eller annan verksamhet som under året har haft fokus på hållbarhet samt bidragit med kunskap eller inspiration för att flera ska kunna göra hållbara val i sin vardag.

Vinnare 2023

Röda Korset Second hand Bollnäs tilldelas Bollnäs kommuns hållbarhetspris 2023. Läs mer om vinnaren.

Vinnare 2021

Föregående års vinnare av Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris var Therese Westlén för sitt sätt att bidra till mer hållbar och självhushållande.

Detta gör hon genom att sprida kunskap inom hållbar omställning och ekologisk grönsaksodling. Hon har även en plattform för att bland annat köpa och sälja lokalproducerade livsmedel genom sitt företag Thereses Trädgårdsmat.

Priset skapades och togs fram av Anny på Återbrukshyttan i Bollnäs.

Om vinnaren 2021

Vinnare 2022

Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris 2022 tilldelades Lars-Olof Hed som är markägare och en av möjliggörarna för att restaurera Mödänge våtmark.

Mödänge våtmark bidrar med:

  • att stärka både den sociala och ekologiska aspekten av hållbarhet genom ett rikare djur och växtliv
  • möjliggör att koldioxid binds och
  • naturintresserade kan på ett enkelt sätt ta del av växt och djurliv i omgivningen.

Priset skapades och togs fram av den kommunala verksamheten Davidsgårdens Hantverk.

Om vinnaren 2022

Kontaktperson

Camilla Persson
Processledare - ekologisk hållbarhet
Bollnäs kommun
camilla.b.persson@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024 kl. 14.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: