Gemensamt yttrande till nationell transportinfrastrukturplan

Pressbilder på kommunledningen

Bollnäs har tillsammans med Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos kommuner skickat ett gemensamt yttrande över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033 till infrastrukturdepartementet på regeringskansliet. Syftet med yttrandet är att tydligt markera Norra stambanans stora betydelse för vår framtida utveckling.

– För Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos kommuner är det viktigt att högsta prioritet sätts på Norra stambanan. Möjligheterna till regionförstoring samt att kunna resa snabbt, säkert och effektivt är helt avgörande för våra kommuners fortsatta utveckling och tillväxt, säger kommunalråd Marie Centerwall (S).

– Vi är i allra högsta grad beroende av en fortsatt utveckling av järnvägsinfrastrukturen för bättre tillgänglighet och fortsatt tillväxt. Framförallt är tillgängligheten till arbete och studier den i särklass viktigaste och centrala frågan för våra kommuners utvecklingsförutsättningar. Vi behöver stärka sambanden mellan länets lokala och kringliggande arbetsmarknader så att möjligheterna ökar för medborgarna att försörja sig samt för näringslivet att kunna bedriva verksamhet och rekrytera personal, säger kommunalråd Benny Engberg (BP).

Järnvägsinfrastrukturen har också en avgörande roll för omställningen till det fossilfria och hållbara välfärdssamhället. Om klimatmålen ska nås måste rätt åtgärder prioriteras i den nationella planen för transportinfrastruktur. Åtgärder som snabbt kan bidra till minskade koldioxidutsläpp genom en överflyttning av transporter från väg och flyg till järnväg måste prioriteras!

– Det är primärt att ha en infrastruktur som fungerar, både för att besökare ska kunna ta sig till vår region på ett smidigt och säkert sätt, men också för att vi som bor och verkar här ska fortsätta göra det. Det handlar också om klimatomställningen och att prioritera åtgärder som snabbt kan bidra till minskat koldioxidutsläpp genom att flytta över transporter från väg och flyg till järnväg, säger Britt-Marie Rosenqvist (MP).

– Satsa på Norra stambanan genom att bygga bort enkelspårsträckorna mellan Kilafors-Holmsveden och Ockelbo-Mo grindar – vilket måste ses som en kostnadseffektiv åtgärd för ökad kapacitet, hastighet och bärighet i hela järnvägssystemet. Kapacitetshöjande åtgärder på Norra stambanan är av största betydelse och kan ses som en överlevnadsfråga för kommuner i södra Norrlands inland, säger Åsa Äng Eriksson (M).

Marie Centerwall (S)
Benny Engberg (BP)
Åsa Äng Eriksson (M)
Britt-Marie Rosenqvist (MP)

Nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yttrandet i sin helhet Pdf, 220.5 kB, öppnas i nytt fönster. (.pdf)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2022 kl. 08.40