Ellevio gräver ner elkabel genom Bollnäs stad

Personer som arbetar med en elkabel.

Ellevio satsar på att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten i Sverige, däribland Bollnäs. En elkabel ska grävas ner i marken cirka tre kilometer genom Bollnäs stad. Dessutom ska två regionnätstationer byggas om. Arbetet beräknas pågå i ett år och påverkar stundtals dig som invånare.

Satsningen som Ellevio gör syftar till att förstärka och öka kapaciteten i elnäten. Det säkrar i sin tur elförsörjningen och minskar risken för strömavbrott.

Så påverkas du

Ellevios arbeten kommer att medföra en del störningar för dig som bor, verkar eller vistas i området, främst följande:

  • Gång- och cykeltrafik utmed sträckan kommer att omdirigeras etappvis.
  • Gång- och cykelvägen mellan Bollevägen och strax söder om Sjukhusvägen kommer att ha begränsad framkomlighet.
  • Vissa småvägar kommer att få begränsad framkomlighet under kortare perioder. Vid gator och vägar med mycket trafik kommer Ellevio att borra sig under vägen för att slippa stänga av den för trafik.
  • Planerade strömavbrott kommer att förekomma. Ellevio meddelar dig som påverkas i god tid innan, via brev.
  • Buller från maskiner kommer att förekomma.

Kartbilden nedan visar en grönmarkerad sträcka där grävarbeten kommer att ske.

Karta över Bollnäs stad med en utmärkt sträckning där Ellevio ska gräva.

Så går arbetet till

Ellevio kommer att utföra grävningsarbetet i etapper. De kommer alltså inte att stänga av eller omdirigera hela sträckan samtidigt.

Ellevios entreprenör Craftor är i gång med förberedelser i området och kommer att ha direktkontakt med de markägare som påverkas.

Satsningen startar nu och kommer att pågå fram till vintern 2023.

Uppdatering om Ellevios grävarbeten genom Bollnäs stad (publicerad 26 april 2023).

Vill du veta mer?

Aktuell och detaljerad information om projektet hittar du löpande på ellevio.se/bollnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor?

Har du ytterligare frågor kring projektet är du välkommen att ställa dem till Ellevio via e-post: bollnas@ellevio.se.

Våra artiklar på samma ämne

Begränsad framkomlighet på Sjukhusvägen (2023-06-02)
Uppdatering om Ellevios grävarbeten genom Bollnäs stad (2023-04-26)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023 kl. 08.18