Begränsad framkomlighet på Sjukhusvägen

Under vecka 24 är det begränsad framkomlighet på Sjukhusvägen nära Schenströmsrondellen eftersom Ellevio gräver av vägen i sitt arbete med att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten i Bollnäs.

Vi har tidigare kommunicerat att Ellevios arbete kommer att ske i etapper, där grävningsarbetet utförs bitvis och inte hela sträckan samtidigt. På grund av oförutsedda geotekniska hinder i marken vid borrningsplatserna har projektets genomförandeplan försenats. För att inte försena projektets tidplan arbetar entreprenören nu på flera platser parallellt.

Kablarna ska i huvudsak förläggas i öppna schakter vilket innebär att dess sträckor inte kan återställas i sin helhet förrän kablarna är förlagda på sträckan och inmätta. Ellevio beklagar de besvär som det här kan medföra för dig. Gång- och cykeltrafik hänvisas till alternativa sträckningar.

  • Gång- och cykelvägen mellan Bollevägen och tunneln vid Höglunda (riksväg 83 och riksväg 50) beräknas vara tillgänglig för allmänheten senast vecka 23, istället för vecka 25 som tidigare kommunicerats. Vägen kommer initialt att vara grusad men anpassad för cyklar, barnvagnar ed mera. Asfaltering sker senare i sommar.
  • Under vecka 24 kommer Sjukhusvägen beröras av ett schaktningsarbete som medför vissa begränsningar i framkomligheten. Platsen är nära rondellen vid riksväg 50 och riksväg 83.
  • Gång- och cykelvägen mellan tunneln vid Höglunda (riksväg 83 och riksväg 50) och tunneln vid Sjukhusvägen (riksväg 83) beräknas vara tillgänglig för allmänheten vecka 27.

Busslinjerna 1, 2, 6, 76, 100 och 172 påverkas

Hållplats Torsbergsgymnasiet på södra sidan av Sjukhusvägen stängs av
mellan söndag 11 juni klockan 04.00 till söndag 18 juni klockan 04.00. Du som resenär hänvisas till en tillfällig hållplats längre västerut på Sjukhusvägen i korsningen vid Latingatan.

Karta över Bollnäs stad med en utmärkt sträckning där Ellevio ska gräva.

Vill du veta mer?

Aktuell och detaljerad information om projektet hittar du löpande på ellevio.se/bollnas.se Länk till annan webbplats..

Har du frågor?

Har du ytterligare frågor kring projektet är du välkommen att ställa dem till Ellevio via e-post: bollnas@ellevio.se.

Våra tidigare artiklar på samma ämne

Uppdatering om Ellevios grävarbeten genom Bollnäs stad (2023-04-26)
Ellevio gräver ner elkabel genom Bollnäs stad (2022-12-07)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.19