Uppdatering om Ellevios grävarbeten genom Bollnäs stad

På grund av oförutsedda geotekniska hinder i marken vid borrningsplatserna gör att de inte kan gräva igen dikena i den takt som planerats.

Som vi tidigare berättat gräver Ellevio ner en elkabel genom Bollnäs stad för att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten i Bollnäs. 

Ellevio har tidigare kommunicerat att arbetet kommer att ske i etapper, där grävningsarbetet utförs bitvis och inte hela sträckan samtidigt. På grund av oförutsedda geotekniska hinder i marken vid borrningsplatserna har projektets genomförandeplan försenats. För att inte försena projektets tidplan arbetar entreprenören nu på flera platser parallellt.

Kablarna ska i huvudsak förläggas i öppna schakter vilket innebär att dess sträckor inte kan återställas i sin helhet förrän kablarna är förlagda på sträckan och inmätta. Ellevio beklagar de besvär som det här kan medföra för dig. Gång- och cykeltrafik hänvisas till alternativa sträckningar.

  • Gång och cykelvägen mellan Bollevägen och tunneln vid Höglunda (riksväg 83 och riksväg 50) beräknas vara tillgänglig för allmänheten vecka 25.
  • Gång och cykelvägen mellan tunneln vid Höglunda (riksväg 83 och riksväg 50) och tunneln vid Sjukhusvägen (riksväg 83) beräknas vara tillgänglig för allmänheten vecka 27.
Karta över Bollnäs stad med en utmärkt sträckning där Ellevio ska gräva.

Vill du veta mer?

Aktuell och detaljerad information om projektet hittar du löpande på ellevio.se/bollnas.se Länk till annan webbplats..

Har du frågor?

Har du ytterligare frågor kring projektet är du välkommen att ställa dem till Ellevio via e-post: bollnas@ellevio.se.

Våra artiklar på samma ämne

Begränsad framkomlighet på Sjukhusvägen (2023-06-02)
Ellevio gräver ner elkabel genom Bollnäs stad (2022-12-07)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 12.33