”Placera den nya Utbetalningsmyndigheten i Bollnäs”

Politiker i KSAU.

Från vänster: Åsa Äng Eriksson (M), Marie Centerwall (S), Anna-Lena Vestin (V), Marina Nilsson (C), Benny Engberg (BP).

I dagarna meddelade regeringen att den nya Utbetalningsmyndigheten inte placeras i Södertälje som tidigare planerats. Någon ny ort är inte fastslagen – därför föreslås från Gävleborg att myndigheten ska lokaliseras till Bollnäs.

Utbetalningsmyndigheten, som ska finnas på plats 2024, kommer att ha två huvudsakliga uppgifter: arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar, samt att ansvara för administration av utbetalningar från vissa statliga myndigheter.

Gävleborgskommunerna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg har flera år arbetat tillsammans för att skapa förutsättningarna för etablering av statliga arbetstillfällen, i centralt läge i länet, med fokus på stabil kompetensförsörjning. Den gemensamma förväntan är att detta ska leda till en statlig myndighetsetablering i Bollnäs, där förberedelser gjorts för 28 000 kvadratmeter lokaler och 1 200 arbetsplatser.

Att placera myndigheten i Bollnäs skulle i hög grad bidra till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, med en historisk möjlighet att skapa ett starkare samhällskontrakt. I Bollnäs är förberedelserna gjorda och vi har väl utbyggd kollektivtrafik, nytt resecentrum, tillgång till moderna lokaler och goda möjligheter för bostadsbyggande, säger kommunstyrelsens arbetsutskott i Bollnäs i ett gemensamt uttalande.

I en skrivelse till Finansdepartementet framhåller också företrädare för Gävleborgs kommuner, Region Gävleborg samt Arbetsförmedlingen bland annat också de goda förutsättningarna för en funktionell arbetsmarknad med stort rekryteringsunderlag. Bollnäs har ett centralt läge i landet, vilket samtidigt också medger närhet och möjlighet för att snabbt och enkelt upprätthålla kommunikation och utbyte med andra myndigheter.

Fakta

De som undertecknat brevet är regionrådet Eva Lindberg (S) samt tillträdande regionrådet Patrik Stenvard (M), kommunalrådet Marie Centerwall (S) samt tillträdande kommunalrådet Abdullahi Cadaani (S) i Bollnäs, kommunalrådet Håkan Englund (S) samt tillträdande kommunalrådet Yoomi Renström (S) i Ovanåker. Även Mohamed Chabchoub, chef för Arbetsförmedlingen i Gävleborg, har undertecknat.

Regeringen tillsatte 2015 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Det slutliga förslaget överlämnades till regeringen i början av 2017 och det innehöll en sammanställning av 75 förslag. Bland annat rekommenderade landsbygdskommittén att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholm under en fem- till sjuårsperiod ska omlokaliseras. Dessutom: när en ny myndighet inrättas, ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Direkt i anslutning till resecentrum har Bollnäs kommun detaljplanerat, förberett och skapat förutsättningar för ett snabbt igångsättande och byggande av 28.000 kvadratmeter moderna, flexibla och hållbara lokaler: Järnvägsgatan 15. Det möjliggör att 1.200 personer ska kunna arbeta med närhet till både sitt hem och resten till av världen. De allra flesta kommer dessutom kunna ta sig till och från arbetet med kollektivtrafik, utan byte av kollektivtrafikslag.

Presentationen som överlämnades vid mötet samt tillhörande prospekt Järnvägsgatan 15, finns att ta del av på sidan statliga jobb till Gävleborg.

Läs brevet till Finansdepartementet Pdf, 51.8 kB, öppnas i nytt fönster. samt sändlistan Pdf, 56.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Prospekt - Järnvägsgatan 15 Pdf, 453.2 kB, öppnas i nytt fönster.

/ Kommunstyrelsens arbetsutskott i Bollnäs kommun:

Marie Centerwall (S)
Benny Engberg (BP)
Åsa Äng Eriksson (M)
Marina Nilsson (C)
Anna-Lena Vestin (V)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2022 kl. 11.12