Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris 2022 tilldelas Lars-Olof Hed

Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris syftar till att uppmärksamma en person, ett företag, en förening eller en skola, eller vilken organisation som helst som under det gångna året har arbetat för en hållbar utveckling i stort med extra fokus på miljö- och klimatfrågor.

Kommunen vill med priset lyfta fram stora som små engagemang som alla bidrar till att skapa ett hållbart Bollnäs kommun. Framför allt vill vi uppmärksamma de som går före, de som leder omställningen och visar att det går att inspirerar andra till att ta efter.

Lars-Olof Hed tilldelas Bollnäs kommuns miljö och klimatpris 2022 med följande motivering från Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Lars-Olof Hed tilldelas 2022 års miljö- och klimatpris för sina insatser för den lokala miljön. Genom hans positiva inställning och driv är han den markägare som möjliggjort restaureringen av Mödänge våtmark.

Projektet har bidragit till att öka den biologiska mångfalden då livsmiljöer för bland annat häckande fåglar, fisk och andra våtmarksknutna arter starkt har förbättrats.

Våtmarken bidrar även till att binda och lagra koldioxid, samt att rena vatten och minskar risken för översvämningar. Det möjliggör även för människor att njuta av och upptäcka naturen.

Totalt presenterades sju nomineringar för kommunstyrelsens arbetsutskott som enigt beslutade att tilldela Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris 2022 till Lars-Olof Hed.

Så här lyder nomineringen:

Bollnäs fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Bollnäs vill nominera Lars-Olof Hed till Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris.

Lars-Olof Hed är markägare från Mödänge och är den som möjliggjort att Mödänge våtmark blivit restaurerad. Området var känt under 50- och 60-talen som en högklassig fågellokal och dessutom rik i form av flora, insekter m.m. Dessutom bedrevs jordbruk på markerna, då som nu. Efterhand försämrades områdets kvalitéer och bl.a. växte de öppna vattenytorna igen. Ett restaureringsprojekt startades och genomfördes med lyckat resultat.

Förutsättningar för ökad biologisk mångfald har nu skapats med en starkt förbättrad livsmiljö för häckande fåglar och andra våtmarksknutna arter. Det blir även en bättre vattenhushållning med bättre översvämningsskydd med förbättrad funktion att binda och lagra kol i våtmarken samt för att rena vattnet. Det gynnar även fisk såsom gös och gädda genom förbättrade lekbiotoper. I omgivningarna till våtmarken har också värdefulla sumpskogar sparats genom s.k. Naturvårdsavtal.

Lars-Olofs positiva inställning och driv i samband med genomförandet av detta projekt har varit en nyckelfaktor till att det nu klassas som ett av de mest lyckade projekten i landet.

Läs mer om projektet (naturskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pris och prisutdelning lördag 22 april

Det vackra priset är framtaget av den kommunala verksamheten Davidsgårdens hantverk.

Prisutdelningen sker, idag lördag 22 april, under arrangemanget miljöveckan i Colliniparken kl. 11.30. Varmt välkommen dit!

Mer om Miljöveckan Bollnäs 2023 hittar du här

Ett pris i metall som ett hjul med ett träd och en nyckel.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 12.34