Daglig verksamhet och sysselsättning

Bollnäs kommun erbjuder Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning.

Insatsen kan också sökas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Daglig verksamhet riktar sig till dig i arbetsför ålder som saknar arbete och som inte utbildar dig. Den dagliga verksamheten ska utgå från dina behov, förutsättningar och önskemål.

Du ansöker om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS)

Mer information om våra grupper

Davidsgården erbjuder en fin miljö i naturnära omgivningar där vi året om sköter om vår stora trädgård. På Davidsgården arbetar vi även med hantverk av olika slag genom att exempelvis sy, måla, sticka, snickra och gjuta i lera som vi sedan bränner och målar.

Vi säljer sedan våra hantverk i vår lilla butik. Från Davidsgården hjälper vi till med att leverera post och förrådsvaror till övriga verksamheter. Vi hjälper även olika företag och föreningar med diverse sysslor samt att vi monterar rörklämmor.

Gruppen finns även på plats vissa dagar i Gåvomottagningen på Erikshjälpen.

Kontakt

Davidsgårdens telefonnummer: 073-275 46 18
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

Heden är uppdelad i olika grupper där du kan delta efter intresse. Här har vi tillgång till stora lokaler och en fin utemiljö. På Heden erbjuder vi bland annat bakning, rulledans, sång, musik och promenader. Här finns även möjlighet till sinnesstimulans i olika temarum.

På Heden monterar vi även rörklämmor, jobbar i Förrådet som förser hela Funktionsstöd med förbrukningsvaror samt sköter om tvätten åt Café Torsberg. På Heden har vi även regelbundna Ur- och Skurdagar.

Kontakt

Hedens telefonnummer: 073-460 29 88
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

Hjorten håller till på Höghammarområdet och har tillgång till fin och lättillgänglig utemiljö. Här erbjuder verksamheten gruppgymnastik, rulledans, sång och musik eller så monterar vi rörklämmor och tvättar leksaker åt förskolor.

Kontakt

Hjortens telefonnummer: 072-589 57 11
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

Renen håller till på Renområdet. På Renen erbjuder vi flera olika sinnesstimulerande upplevelser samt möjlighet att gå på utflykt eller baka. Vi monterar rörklämmor och tvättar leksaker åt förskolor.

Kontakt

Renens telefonnummer: 0278- 266 15
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

I Karlslunds servicehus driver verksamheten Café Kvarnen. Här jobbar vi med alla arbetsuppgifter som hör till ett café – inköp, bakning, lagning av enklare maträtter, kassajobb/försäljning, servering, disk och städning.

Kontakt

Café Kvarnens telefonnummer: 073-270 19 07
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

I Karlslunds servicehus finns även Lunden som har ett nära samarbete med Café Kvarnen och sköter en del sysslor åt dem. På Lunden monterar vi rörklämmor, tvättar leksaker åt förskolor samt arbetar med återvinning av värmeljuskoppar i samarbete med Borab.

Under veckan erbjuds även dagliga gymnastikstunder, gåbingo samt möjlighet till pussel- och lässtunder.

Kontakt

Lundens telefonnummer: 073-270 19 08
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

Utegruppen håller till vid Bolleberget och arbetar med varierande utomhusarbete som till exempel röjning av leder, skötsel av grillplatser samt vedhantering.

Gruppen jobbar också med skötsel av vissa delar av utemiljön på Långnäsparken och på Prästnäsets fritidsområde.

Andra arbetsuppgifter som gruppen ansvarar för är tömning av batteriholkar i Bollnäs och Ovanåker i samarbete med Borab.

Kontakt

Utegruppens telefonnummer: 070- 327 55 32 eller 070-327 55 33
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

På Nygården erbjuder verksamheten sysselsättning i form av bland annat trädgårdsarbete och kökssysslor som till exempel bakning. Det finns även möjlighet att delta i konstgruppen, spelgruppen, dagliga promenader och olika former av snickerijobb.

Kontakt

Nygårdens telefonnummer: 070-692 18 70 eller 070-327 55 43
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

På Torsbergsgymnasiet driver verksamheten ett mindre café. Här jobbar vi med inköp, att göra i ordning mackor, kassajobb/försäljning samt disk och städ.

Kontakt

Café Torsbergs telefonnummer: 072-236 99 33
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

Förenings- och företagsgrupper

Gruppen är ridskolans allt i allo grupp. Här skottar man snö, klipper gräs, målar och lagar. Gruppen hjälper även till i stallet med att städa och förbereda foder samt sköter klubbens fälttävlansbana.

Kontakt

Ridhusets telefonnummer 073-274 20 25 eller 073-270 19 07
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

Verksamheten kan även erbjuda daglig verksamhet eller sysselsättning inom offentlig sektor samt inom företag och föreningar.

Verksamhetens arbetsanpassare ansvarar för att hitta dessa arbetsplatser.

Kontakt

Telefonnummer till arbetsanpassarna 072-207 12 21

Samordnare för Daglig verksamhet

Samordnaren har första kontakten med nya brukare och planerar tillsammans med dem var de ska ha sin arbetsplats hos oss. Studiebesök och praktikplaceringar till daglig verksamhet planeras även genom samordnaren.

Funktionsstöd i Bollnäs kommun deltar årligen i den nationella brukarundersökningen som samordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Undersökningen genomförs i hela landet under september /oktober och du som har stöd/insatser av Funktionsstöd erbjuds svara på en enkät om vad du tycker om stödet/insatsen.

Ingen kommer att veta vad just du har svarat.

Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra kontakten och stödet till dig.

Resultat brukarundersökning 2023 Daglig verksamhet (PDF). Pdf, 349.5 kB.

Resultat brukarundersökning 2023 Sysselsättning SoL (PDF). Pdf, 327.1 kB.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2024 kl. 14.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: