Tillsammans ger vi unga en trygg student

Under veckan är det skolavslutningar och många tar studenten.

Studentfiranden kommer ske på flera platser runt om i vår och grannliggande kommuner. När många ungdomar samlas och det förekommer alkohol och droger kan otrygga miljöer skapas och unga fara illa. För att alla firande studenter ska få en så fin avslutning på sin student som möjligt kommer vi öka vuxennärvaron på stan.


Vi vet att studenten är en tid där många unga kommer i kontakt med alkohol och droger. Därför vill vi uppmana vårdnadshavare och föräldrar att ha lite extra koll på unga i sin närhet under den här tiden. Kanske kan du vara ute och finnas där som en trygg vuxen på stan säger Anna-Maria Säll, Folkhälsostrateg på Bollnäs kommun.


Ökad vuxennärvaro vid Resecentrum och på festivalen Schools out i Söderhamn

Den 9 juni hålls endagsfestivalen Schools Out i Söderhamn och många unga från Bollnäs reser till festivalen, en samlingsplats för unga att mötas över kommungränsen. X-trafik kommer sätta in extra bussar den 9 juni för att minska trycket på trafiken och för att förhindra stora folksamlingar vid Resecentrum. Personal från Beroendecentrum kommer finnas på Resecentrum för att stötta och hjälpa vid behov. Fritidsledare från Bollnäs kommun kommer också vara på plats på festivalområdet, efter att ha fått signaler från ungdomarna som besöker fritidsgårdarna, att det är där de unga kommer vara.

Genom att ha en stor vuxennärvaro vill vi skapa trygga miljöer för våra firande studenter säger Anna-Maria Säll.

Prata med din ungdom

Om du har en ungdom i din närhet, prata gärna om de risker som finns med att bruka alkohol och droger. Användning av alkohol och droger kan leda till farliga situationer och olyckor. Att vara medveten om dessa risker och fatta ansvarsfulla beslut är avgörande för att skydda sig själv och andra.

Här hittar du stöd och information till dig som är tonårsförälder gällande ungdomars användning av tobak, alkohol och droger.

Vill du nattvandra? Läs mer om nattvandring i Bollnäs och anmäl ditt intresse.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.19