Nattvandring i Bollnäs

Nattvandring är ett sätt att öka tryggheten i samhället. Genom att öka vuxennärvaron på kvällar och nätter ger vi Bollnäs ungdomar goda förebilder, någon att prata med och en trygg närvaro.

Vill du bidra till civilsamhället genom att nattvandra?

Kontakta Nattvandrarna i Bollnäs om du är intresserad av att nattvandra. Genom att nattvandra får du ett ekonomiskt bidrag till din förenings ungdomsverksamhet. Om du inte är med i någon förening men vill nattvandra ändå, löser vi det genom att du väljer en förening att nattvandra för.

Anmäl ditt intresse till Nattvandrarna. Länk till annan webbplats.

Så arbetar Nattvandrarna Sverige i Bollnäs

Som nattvandrare är du exempelvis ute främst fredagar och lördagar samt vid riskhelger, skollov och festivaler.

Nattvandrarna Sverige har som mål att bibehålla en hållbar närvaro i hela Bollnäs kommun och vara en del av det förebyggande arbetet genom att:

  • Finnas för kommunens ungdomar, och skapa trygghet och tilltro
  • Vara vuxna som bryr sig, lyssnar och ser ungdomen, som kan skapa gränser och ge stöd och hjälp när det behövs
  • Förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse
  • Finnas ute kvällar och nätter på fredagar och lördagar samt på festivaler och högriskhelger
  • Bilda opinion för att visa på nattvandringens betydelse för barn och ungdomar
  • Samverka med andra eventuella nattvandrarföreningar och andra grupper med syfte att skapa trygghet för ungdomar och unga vuxna.
  • Informera och utbilda föreningarna om regelverk, etiska regler, rättigheter och skyldigheter som medlem i en nattvandrarorganisation eller vid deltagande av nattvandring.
  • Nattvandrarna Sverige tillhandahåller västar/jackor, start-kit, försäkring och utbildningar som är relevanta för nattvandringen.
  • Nattvandringen sker alltid tillsammans med ansvariga från Nattvandrarna Sverige.

Som grund för verksamheten inom Nattvandrarna Sverige, såväl som inom de lokala nattvandrargrupperna, ska en värdig och jämställd människosyn finnas, oavsett hudfärg, kön, religion, sexuell läggning, etnisk- och/eller kulturell bakgrund.

Mer om Nattvandrarna Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om Nattvandrarna Sverige i Bollnäs

Bollnäs kommun har en överenskommelse med Nattvandrarna Sverige. Överenskommelsen innebär att nattvandring sker på platser där behoven bedöms som störst för tillfället. Målet är att främst öka tryggheten i samhället.

Projektet, som inledningsvis är tvåårigt, förväntas bidra till ökad vuxennärvaro och som i förlängningen kan leda till att ge barn och unga goda och trygga uppväxtvillkor.

Fördelar med nattvandring

Nattvandringen förväntas bidra till vårt trygghets- och brottsförebyggande arbete samt ge underlag för en samlad lägesbild. Genom vuxennärvaron kommer vi kunna hjälpa och stötta vid behov samt informera om hjälp och stöd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024 kl. 15.26

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: