Känner du dig trygg?

Att känna trygghet är ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa och välbefinnande. Hela samhället behöver engageras för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor vill bo och vara. Trygghet handlar både om tillit och att vara i säkerhet från verklig fara.

Under folkhälsoveckan 11-15 september fokuserar vi särskilt på att sprida information om olika folkhälsofrågor. I dag är det fokus på trygghet.

Trygghet är en känsla eller en upplevelse

Trygghet är en känsla eller upplevelse som påverkar många människor i exempelvis ett bostadsområde, ett centrum eller i offentliga miljöer.

Upplevelsen av att en plats är trygg eller otrygg betyder inte nödvändigtvis att platsen är säker eller osäker att vistas på.

Vad som upplevs tryggt eller otryggt beror dels på:

 • människors egna erfarenheter
 • rykten om platsen
 • dess fysiska utformning
 • kontakten med omkringliggande miljöer.

En trygg miljö

För väldigt många människor påverkar belysning, träd, buskar, klotter och närhet till andra människor huruvida en plats upplevs trygg eller inte.

En plats som upplevs otrygg kan vara säker och relativt ofarlig att vistas på, men känslan av otrygghet skapar obehag hos människor.

Det här kan du göra för att öka tryggheten

Du kan till exempel lämna in observationer till kommunen rörande till klotter, gatubelysning, skadegörelse med mera genom e-tjänsten felanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du oro för ett barn/ungdom, gör en orosanmälan via e-tjänsten oro för barn 0–17 år anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bollnäs kommun arbetar på många sätt med trygghetsskapande insatser, bland annat genom att:

 • sanda vägar och röja buskage
 • ha bra belysning på platser som upplevs otrygga
 • ha kamerabevakning och väktare
 • sanera klotter och laga det som är trasigt
 • jobba förebyggande med brandskydd
 • ha verksamheter som elevhälsa
 • samverka med polis utifrån medborgarlöftet
 • erbjuda trygghetstelefoner

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Lagen ligger i linje med det arbete kommunen har jobbat med under de senaste åren.

Här kan du läsa lite mer om hur vi jobbar: Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Pdf, 435.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om trygghet:

Trygg och säker

Socialförvaltningens verksamhet

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.45