Ungdomar involveras för att förebygga våld i ungas nära parrelationer

Under året har elever från Estetiska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs arbetat med en kampanj om våld i unga människors nära parrelationer. Nu ska den presenteras för andra ungdomar.

Att som ung behöva utsättas för våld i nära parrelation i början av livet är något som polisens och kommunens samverksamprojekt Trygghetens Hus arbetar med att motverka.

Bristen på kunskap om detta problem finns i alla åldersgrupper. Våld i nära parrelationer är lika vanligt bland unga som bland vuxna.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är våldet ett problem som påverkar ungdomar i lika hög grad som vuxna. Våldet kan orsaka skador, framför allt psykiska, som sedan kan påverka våra barn under resten av deras liv, säger Helena Sundberg, polisen och samordnare för Trygghetens Hus.

Unga kommunicerar bäst med unga

För att nå framgång valde man att i det förebyggande arbetet involvera ungdomarna i att ta fram en informationskampanj.

Det bygger på att unga kommunicerar bäst med unga, en framgångsfaktor som även Brottsförebyggande rådet (BRÅ) lyfter fram i en av sina rapporter om ungdomars våld i nära parrelationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Höja kunskapen

Under arbetet med kampanjen har det också genomförts insatser för att höja kunskapen om ämnet hos både personal och elever.

Skolorna har även deltagit i föreläsningar med Shanazis hjältar och använt metoden En kortlek fri från våld.

Det har även handlat om diskussioner kring utsatthet, vilken hjälp som finns att få, vilka olika former av våld som finns och exempel på olika kontrollerande beteenden.

Blicken som kan leda till våld

Resultatet av kampanjen blev föreställningen ”Blicken som kan leda till våld”. Föreställningen kommer att framföras för elever på skoltid och sedan för allmänheten på Kulturhuset den 27 september kl. 18.30.

Så här säger eleverna själva om arbetet med kampanjen och föreställningen:

Hur har ni jobbat med detta ämne?

Vi har diskuterat mycket om olika perspektiv som framkommer när man är i en dålig relation. Vi har jobbat med egna manus och tolkningar för att berätta hur det kan upplevas för de som är i en våldsam relation och för de som står bredvid, säger en elev.

Vi har jobbat fram en scen utifrån kompisperspektivet. Vi har jobbat mycket med känslor och improvisation för att får fram rollerna och manuset och vilken plats det ska utspela sig på, säger en elev.

Vad är det viktigaste du har lärt dig om våld i nära parrelation?

Att det kan börja från ingenting och att det är saker som man aldrig tänker på och att det kan utvecklas till något som blir väldigt dåligt, säger en elev.

Jag skulle säga likadant. Både om den som utövar och den som blir utsatt och personer runt omkring och det kan gå väldigt fort, från 0 till 100. Och att personen som utövar inte menar det men den känner ett kontrollbehov, men att det kan handla om barndomen, att den har upplevt våld och för det vidare, säger en elev.

Vad kan publiken förvänta sig?

Att publiken ska vara redo för att tänka. Vi hoppas att de ska ta det seriöst fast det kan vara obekvämt att titta på, säger en elev.

Mycket känslor, mycket hårda mörka scener. Det kommer att vara lärorikt, man lär sig säkert något av det, säger en elev.

Att publiken inte ska skratta bort det, det här händer ju just nu. Det kommer sitta folk i publiken som känner igen sig, säger en elev.

Välkommen på föreställning för allmänheten

Föreställningen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan

När? Onsdag 27 september, kl. 18.30
Var? Kulturhuset Stora scenen, Collinigatan 12, Bollnäs

Föreställningen slutar kl. 20.30 och innehåller en paus på 25 minuter.

Mer information

Läs mer om samverkansprojektet Trygghetens Hus

Om du eller någon i din närhet blir utsatt för våld

Läs mer om arbetet med kampanjen i en nyhet från 2023-02-10

Lyssna: Unga lär unga om våld i nära relation (sverigesradio.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld i ungas parrelationer rapport från BRÅ 2021:15 (bra.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.39