Igår invigdes våtmarksområdet i Mödänge

Ett hundratal personer deltog under gårdagens invigning av våtmarksområdet i Mödänge strax utanför Bollnäs. Landshövding Per Bill höll tal och klippte det traditionsenliga bandet.

Deltagarna bjöds på rundvandring i våtmarksområdet, kolbullar samt kyrkbåtsrodd för den som ville.

Projektet att restaurera våtmarksområdet har letts av Bollnäs kommun i nära samverkan med markägaren Lasse Hed, Naturskyddsföreningen, markägare Mattias Sjöberg, Bollnäs fågelklubb och Bollnäs fiskevårdsförening.

Syftet med projektet är att:

  • främja den biologiska mångfalden
  • minska risken för övergödning
  • bidra till bättre vattenhushållning
  • locka besökare tillbaka till Mödänge.

Fakta om projektet

Arbetet med att restaurera den igenväxta våtmarken i Mödänge har finansierats med statliga bidrag från Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) – lokala vattenvårdsprojekt. Projektet initierades 2018 av markägare Lars-Olof Hed och Naturskyddsföreningen Bollnäs, som genomfört arbetet i tillsammans med Bollnäs kommun, Bollnäs fågelklubb, Bollnäs fiskevårdsförening, Bollnäs fiskevårdsområde samt Fortum. Restaureringsarbetet har utförts av Svenskt våtmarkscentrum. För att göra området tillgängligt för besökare har ett vindskydd, en grillplats samt två broar byggts i våtmarksområdet.

Fågeltorn byggs i höst

Under hösten kommer Bollnäs fågelklubb tillsammans med Arbetsmarknadsenheten att bygga ett nytt och tillgängligt fågeltorn intill våtmarken. Det befintliga fågeltornet i området kommer att renoveras. Fågeltornet finansieras med bidrag från Bollnäs kommuns naturfond.

Se invigningstalet med landshövding Per Bill

Om du tittar på filmen i mobilen rekommenderar vi att du tittar i helskärmsläge. Genom att klicka på bokstaven T i nederkant av filmen visas undertexter.

Tidigare artiklar på ämnet

Ett år efter våtmarksrestaureringen i Mödänge 2023-08-14
Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris 2022 tilldelas Lars-Olof Hed 2023-04-22
Fågelrikt våtmarksområde återställs 2022-12-12

Våtmark.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.35