Förslag till beslut om förskoleplatser

I maj bestämdes att förskoleverksamheten ska minskas med anledning av en minskande befolkningsprognos. Sedan dess har vi avvecklat lågriskavdelningen på Björktjära och Hedhamre förskola.

Vi har även gjort en fördjupad utredning om hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar.

I den fördjupade utredningen om de långsiktiga anpassningarna har bedömningen gjorts att det är mer effektivt att flytta Nattis till Hobergets förskola, vilket nu barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till. Ambitionen är att flytten sker senast till sommaren 2024. Vi har även föreslagit för nämnden att ta beslut om att avvakta avvecklingen av Örsängets förskola fram till sommaren för att det ska bli en så bra process som möjligt för förskolebarn och personal. Beslut om dessa förslag tas på nämndens möte 5 december.

Fler anpassningar och utveckling framöver

I och med den fördjupade utredning av hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar finns förslag på fler förändringar som kan ske stegvis inom de närmaste åren. Bland annat:

  • Avveckling av Hamregårds moduler, 42 platser vid halvårsskiftet 2024
  • Avveckling av cirka 50 platser på Granbergsområdet vid halvårsskiftet 2025
  • Avveckling av Nyhedsbacken, 42 platser vid halvårsskiftet 2026
  • Vid behov avveckling av modulen på Björktjära vid halvårsskiftet 2026.

Varför görs dessa anpassningar?

Behovet av förskoleplatser minskar och beräkningarna visar att barnantalet fortsätter minska de närmaste åren. Vi har de tre senaste åren haft små kullar jämfört med tidigare år, vilket gör att förskolan nu står inför förändringar av minskat antal platser, främst i Bollnäs stad. Vi säkerställer alltid att alla barn ska få plats i förskola och behöver även anpassa verksamheten till antalet barn. Genom att stänga förskolor minskar kostnader för lokalhyror, personalkostnader och även andra omkostnader såsom drifts-, kost- och städkostnader. Vid förändringar som berör barn finns alltid barnperspektivet med för att det ska bli så bra som möjligt.

Den fördjupade utredningen

Utredning om hur förskolan kan anpassas – kapacitetsplanering Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.51 MB (.pdf)

Tidigare artiklar på ämnet

Efter beslutet om förskolelokaler - det här händer nu (2023-06-16)
Överskott av förskoleplatser med frågor och svar (2023-05-09)
Ärende för beslut om överskott av förskoleplatser (2023-05-03)

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss via e-post: utbildningskontoret@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023 kl. 09.17