Startsida

Aktuellt

  • Cykelns dag På Lördag 3/6 är det cykelns dag, det har FN bestämt. Denna dag uppmärksammas cykling som ett hållbart och hälsosamt transportmedel. Cykelns dag
  • Skyltar utmed gång- och cykelvägar Vi sätter just nu upp skyltar till viktiga punkter utmed gång- och cykelvägar i Bollnäs stad. Skyltar utmed gång- och cykelvägar
  • ”Människor i världen behöver mat, inte tobak” Idag är det den internationella tobaksfria dagen, den infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobak- och nikotinbruk. Temat för år 2023 är ”Vi behöver mat, inte tobak”. ”Människor i världen behöver mat, inte tobak”

Självservice

Evenemang

Sidfot