Kommunen som arbetsgivare

Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som gör att våra medarbetare trivs på jobbet. Vi vill att våra medarbetare ska vara motiverade och stanna hos oss för att bidra till att utveckla kommunen med hjälp av sina erfarenheter och kompetens.

Som arbetsgivare vill vi skapa arbetsglädje, möjliggöra god hälsa och få våra medarbetare att känna att de har möjlighet att vara med och påverka, detta gör vi bland annat genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete och genom vårt samverkanssystem.

Bollnäs kommun har cirka 2400 medarbetare och vi vill att alla ska ha möjlighet att göra sitt bästa jobb.

Våra medarbetare är vår främsta styrka, utan dem kan vi inte utföra vårt uppdrag och nå våra uppsatta mål.

Vi som arbetar inom kommunal verksamhet har ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi ser till att samhället fungerar och vi stöttar och hjälper kommunens invånare i livets olika skeenden.

Att vara medarbetare i Bollnäs kommun innebär att vara en del av en spännande arbetsplats.

Bollnäs kommun har många olika verksamheter och stora möjligheter till personlig utveckling.

Vi arbetar tillsammans för att Bollnäs kommun ska vara ett bra samhälle att bo och verka i och som har framtidstro.

Nyanställda i Bollnäs kommun får en introduktion. Det är viktigt för oss att nyanställda medarbetare så snart som möjligt känner sig trygga och snabbt kommer in i arbetet och arbetsgemenskapen.

Välkomstdag

Som en del i Bollnäs kommuns introduktionsprogram bjuds alla nyanställda in till en välkomstdag.

Vid välkomstdagen får deltagarna övergripande information gällande oss som arbetsgivare. Deltagarna får också möjlighet att träffa andra nyanställda från alla förvaltningar.

Att våra medarbetare utvecklas som person och skaffar sig allt mer kompetens är också viktigt för vår utveckling.

I samband med medarbetarsamtalet har medarbetarna möjlighet att lyfta den kompetensutveckling de ser att de har behov av i sitt arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 oktober 2023 kl. 08.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot