Kommunen som arbetsgivare

Kul att du är nyfiken på hur det är att jobba i Bollnäs kommun! Här kan du läsa mer om dina utvecklingsmöjligheter hos oss och om våra förmåner och värdegrund.

Hos oss får du 2.400 arbetskamrater, inom hundratals olika yrken. Tillsammans arbetar vi med det som får samhället att fungera och för att göra Bollnäs - hjärtat av Hälsingland, till en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Vi som arbetar inom kommunal verksamhet har ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi ser till att samhället fungerar och vi stöttar och hjälper kommunens invånare i livets olika skeenden.

Våra medarbetare ska känna att de har möjlighet att vara med och påverka, bland annat genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete och genom vårt samverkanssystem.

Vi vill att du ska må bra, både på och utanför arbetstid. Därför erbjuder vi en rad förmåner för att underlätta för dig i vardagen. Läs mer på sidan förmåner.

Vår värdegrund visar vad medarbetarna tycker är viktigt och är ett stöd för oss i vårt dagliga arbete. Värdegrunden är också är en viktig ledstjärna för hur medarbetarna ska vara mot varandra och de vi är till för. Läs mer på sidan vår värdegrund.

Nyanställda i Bollnäs kommun får en gedigen introduktion. Det är viktigt för oss att nyanställda medarbetare så snart som möjligt känner sig trygga och snabbt kommer in i arbetet och arbetsgemenskapen.

Välkomstdag

Som en del i Bollnäs kommuns introduktionsprogram bjuds alla nyanställda in till en välkomstdag. Vid välkomstdagen får deltagarna övergripande information gällande oss som arbetsgivare. Deltagarna får också möjlighet att träffa andra nyanställda från alla förvaltningar.

Bollnäs kommun har många olika verksamheter och stora möjligheter till personlig utveckling. Kompetensutveckling är viktigt och sker inom alla våra yrken. Din kompetens utvecklas i det dagliga arbetet, i dialog med chef och kollegor, via konferenser, nätverksträffar eller genom utbildning. Vi delar också med oss och sprider goda exempel.

I samband med medarbetarsamtalet har du möjlighet att lyfta den kompetensutveckling du ser att du har behov av i ditt arbete.

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och kanske börja arbeta som chef kan du söka till vårt ledarskapsprogram.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 13.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: