Från besökare till bofast

På uppdrag av Hälsingerådet genomförs projektet ”Från besökare till bofast” med målet att få en större inflyttning till kommunerna i Hälsingland.

I projektarbetet tar vi reda på hur vi kan skapa tillväxt och kompetensförsörjning med varumärket Hälsingland samt genomför aktiviteter för att nå målet.

Vilka ingår i projektet?

Samtliga kommuner i Hälsingland, Region Gävleborg samt Destination Järvsö AB.

Varför?

Kommunerna i Hälsingland har en vikande befolkningstrend och en åldrande befolkning, Inflyttning är en nödvändighet för att säkra kompetensförsörjning och skatteunderlag på längre sikt.

När?

Arbetet har pågått sedan 2018 och pågår.

Mer om projektet

I arbetet och i en SIFO-undersökning (hösten 2018) svarar 76 000 personer att de vill flytta till Hälsingland och 500 000 att man vill besöka landskapet.

I arbetet har konstaterats att besöksnäringen är en viktig faktor för inflyttning men att det krävs mer än en attraktiv plats att flytta till. Bland annat bättre struktur och organisering kring inflyttarfrågor och arbete med frågor som bostad, skola, jobb (samhällsutvecklingsfrågor).

Ett platsvarumärkesarbete har genomförts och finns numera med i platsvarumärkesarbetet hos respektive aktör.

I en förstudie har modellen Engagemangstrappan använts för att se om vi genom varumärket Hälsingland och besöksnäringen kan få fler som flyttar till Hälsingland. Enigt modellen framgår det att ju fler besökare Hälsingland får desto större inflyttning kommer att ske till landskapet.

Varumärket Hälsingland - Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 15.11

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: