Sekretess och tystnadsplikt inom stöd och omsorg

Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen.

Det betyder att personal inom socialförvaltningen inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Länk till annan webbplats.

Sekretessen är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Sekretess innebär att man har tystnadsplikt. Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom Socialförvaltningen samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever och förtroendevalda.

Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialförvaltningen.

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt. Inga uppgifter får lämnas ut om dig eller din familj till obehöriga. Som obehöriga räknas även släktingar och föräldrar till vuxna barn.

Upplever du att någon har kränkt din integritet kontaktar du ansvarig chef. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.

Socialförvaltningen i Bollnäs kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter.

Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024 kl. 08.44

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: