Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Gävleborg är en samverkansform där utbildningsanordnare och arbetslivet i Gävleborgs län samverkar på regional och lokal nivå för att utveckla utbildningen inom vård och omsorg.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för världens viktigaste jobb i dag och i framtiden - inom vård och omsorg.

Samarbetet ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär även kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Vinster för både arbetsgivare och studenter

Vård- och omsorgscollege är en viktig pusselbit för att höja kvaliteten och statusen på utbildningar och vårdjobb. Samarbetet mellan olika arbetsgivare och utbildningsaktörer har flera vinster.

  • Brukaren får vård och omsorg med hög kvalitet.
  • Arbetsgivaren får medarbetare som har behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
  • Den studerande får utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet men också grund för vidare studier.
  • Redan anställda medarbetare från möjlighet till kompetensutveckling.
  • Utbildningsanordnaren får större efterfrågan på utbildningen och större samordningsvinster genom samverkan med andra.

Bollnäs kommun deltar i satsningen på Vård- och omsorgscollege tillsammans med Region Gävleborg, Gävleborgs kommuners äldreomsorg och funktionsstöd, privata vårdgivare, vård- och omsorgsprogrammen på gymnasiet och vuxenutbildningen samt Kommunal.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024 kl. 11.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: