Hållbara resor i Bollnäs

Visionsbild av bussterminalen på Sveriges bästa resecentrum

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Projektet bekostas delvis av statliga medel och resultatet blir ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät.

När projektet är klart har vi byggt Sveriges bästa resecentrum i centrala Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad.

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018.

Statligt stöd för hållbara resor i Bollnäs

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Det innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Projektet pågår fram till och med 2026.

Relaterade artiklar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.35

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot