Nya beslut om förskoleplatser

Förskoleverksamheten i Bollnäs ska anpassas med anledning av en minskande befolkningsprognos. Idag fattades nya beslut utifrån den fördjupade utredning om hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar.

Det är en långsiktig plan och prognosen visar på att det kommer att vara cirka 200 färre barn i förskoleverksamheten de närmaste tre åren.

Under dagens möte i barn- och utbildningsnämnden bestämdes att Nattis flyttar till Hobergets förskola senast sommaren 2024. Där finns plats för barnen och lokalerna kan enkelt anpassas utifrån behoven. Beslut togs också om att avvakta avvecklingen av Örsängets förskola till sommaren för att det ska bli en så bra process som möjligt för flytten förskolebarn och personal.

Fler anpassningar och utveckling behöver ske framöver till följd av de minskande barnantalet förändringarna kommer att ske stegvis inom de närmaste åren om prognosen inte ändras. Bland annat:

  • Avveckling av Hamregårds moduler, 42 platser vid halvårsskiftet 2024
  • Avveckling av cirka 50 platser på Granbergsområdet vid halvårsskiftet 2025
  • Avveckling av Nyhedsbacken, 42 platser vid halvårsskiftet 2026
  • Vid behov avveckling av modulen på Björktjära vid halvårsskiftet 2026.

– Behovet av förskoleplatser minskar och beräkningarna visar att barnantalet fortsätter minska de närmaste åren. Vi har de tre senaste åren haft små kullar jämfört med tidigare år, vilket gör att förskolan nu står inför förändringar av minskat antal platser, främst i Bollnäs stad, säger Nicklas Fredriksson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vi säkerställer alltid att alla barn ska få plats i förskola och behöver även anpassa verksamheten till antalet barn. Genom att stänga förskolor minskar kostnader för lokalhyror, personalkostnader och även andra omkostnader såsom drifts-, kost- och städkostnader. Vid förändringar som berör barn finns alltid barnperspektivet med för att det ska bli så bra som möjligt.

Den fördjupade utredningen

Utredning om hur förskolan kan anpassas – kapacitetsplanering Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.51 MB (.pdf)

Tidigare artiklar på ämnet

Förslag till beslut om förskoleplatser (2023-11-16)
Efter beslutet om förskolelokaler - det här händer nu (2023-06-16)
Överskott av förskoleplatser med frågor och svar (2023-05-09)
Ärende för beslut om överskott av förskoleplatser (2023-05-03)

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss via e-post: utbildningskontoret@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 december 2023 kl. 11.16