Årets planerade vägarbeten

Så snart tjälen går ur marken blir det högsäsong för vägarbeten. Vi vill redan nu berätta för dig om vilka planerade vägarbeten vi kommer att göra i sommar.

Anneforsvägen

Var: Mellan Norra Kilaforsvägen till infart Willys.
Arbete: Bortfräsning av översta lagret asfalt och sedan läggning av ny asfaltbeläggning.
När: På försommaren.
Påverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen växelvis i ett körfält.

Sjukhusvägen

Var: Delen genom cirkulationsplats Sjukhusvägen/Björkhamregatan.
När: På försommaren
Arbete: Bortfräsning av översta lagret asfalt och sedan läggning av ny asfaltbeläggning.
Påverkan: Stor. Arbetet görs nattetid. Trafiken leds om via närliggande gator.

Gång- och cykelväg längs Nygatan

Var: från Sundsåkersgatan till infart Strandresturangen.
När: Under sommaren.
Arbete: Gång och cykelvägen tjälsäkras genom bortschaktning av befintligt tjällyftande material och ersättes sedan med nytt grusmaterial. Sedan läggs ny asfaltbeläggning.
Påverkan: Medel. Gång- och cykeltrafiken leds om via den parallella gång och cykelvägen längs Ljusnan.

Uttervägen och Mårdvägen

Var: På Ren i Bollnäs
När: Efter tjälen gått ur till sensommaren.
Arbete: Avvattning, förstärkning, ny asfaltbeläggning samt ny belysning
Påverkan: Stor, trafiken leds om via omkringliggande gator.

Eventuellt kommer vi göra några mindre arbeten utöver ovanstående. Vi återkommer om dessa.

Trafikverket utför också vägarbeten

Trafikverket brukar vanligtvis utföra vägarbeten i Bollnäs kommun. Bland annat utmed väg 83 mellan Bollnäs och Röste där vi är en del av projektet.

Vem ansvarar för vilken väg?

Läs mer om våra vägarbeten.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024 kl. 09.06