Vägarbeten

Skylt vägarbete

Vi och andra aktörer behöver nästan varje dag utföra vägarbeten som kan påverka dig som bor eller besöker kommunen. Det kan vara allt från nya planteringar som ska anläggas, till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar. Det kan påverka trafiken.

Alla vägar och gator har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Det kan vara vi på kommunen, Trafikverket, en vägsamfällighet eller en privatperson. De kallas väghållare. Gatorna utsätts för stora påfrestningar på grund av väder och vind och måste underhållas kontinuerligt. De flesta gatuarbeten görs på sommaren eftersom tjälen i marken hindrar grävning vintertid.

När vägarbeten pågår försöker vi alltid se till att det finns passager förbi eller omledningar av byggarbetsplatser. Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå i trafiken under ombyggnationerna. Tänk på att vara uppmärksam på skyltning vid vägarbeten.

Det kan finnas andra arbeten som vi inte har kännedom om. Det kan handla om akuta åtgärder vid vattenledningar eller trafikolyckor. Så långt det går informerar vi om de pågående vägarbeten som kommunen ansvarar för. Vägarbeten kan även påverka vilka parkeringsplatser som är tillgängliga.

Läs om pågående projekt på Bollnäs växer.

Vi på kommunen sköter driften och underhållet av kommunens gator och vägar. Det krävs en rad olika åtgärder för att hålla ett bra skick på våra gator och dess sidoområden.

Vad består arbetet av?

En gata slits, det kan uppstå hål i gatan och kantstenar kan gå sönder. Kommunen sköter även all skyltning på kommunala vägar och gång- och cykelvägar. För att förlänga livstiden på en gata och även på grund av trafiksäkerheten, så dikar vi även för att få bort vattnet från gatan.

Vi tar även hjälp av externa entreprenörer vid till exempel beläggningsarbeten.

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt efter rådande förhållanden. När vi på Gatuenheten fått kännedom om en skada i gatan eller på vägen, eller någon annan trafikfarlig brist så är vi skyldiga att så snart som möjligt åtgärda saken. Vi varnar alltid trafikanter med att sätta ut varningsskyltar.

Kör du som trafikant på en väg i dåligt skick eller förbi ett vägarbete så ska du vara extra uppmärksam samt hålla en låg fart för att undvika både personskador och skador på ditt fordon. Har du lagt märke till någon skada? Då är du välkommen att kontakta oss via vår e-tjänst Felanmälan Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022 kl. 10.51

Sidfot