Väg 83 leds om ytterligare

Trafikverket ska byta ut ytterligare en vägtrumma och leder därför om trafiken på ett nytt sätt utmed väg 83, i höjd med Norrborn strax norr om Bollnäs.

Från och med slutet av denna vecka leds trafiken om till en sträckning utmed Tegelmästarvägen upp till industriområdet.

Följ orangea vägvisningsskyltar och tänk på att hastigheten som råder utmed sträckan är 30 kilometer i timmen. Det råder väjningsplikt vid alla utfarter från fastigheter utmed sträckan vilket kommer att tydliggöras med skyltar.

Arbetet beräknas vara klart under vecka 12.

X-trafik hälsar att hållplatsen Tegelbruksvägen är flyttad in på Tegelmästarvägen under tiden vägen leds om.

Kartbild över väg 83 i höjd med Norrborn.

Trafiken på väg 83 leds om via den ljusblå linjen i bilden.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2024 kl. 14.38