Klaga anonymt, eller inte?

Du kanske tycker att det känns bra att vara anonym när du lämnar synpunkter till oss. Andra vill helst att mottagaren ska veta vem synpunkten kommer ifrån. Om du vill vara anonym finns det några saker att tänka på innan du skickar in din synpunkt.

Fördelar med att lämna in synpunkter anonymt

  • Din synpunkt kan inte kopplas till dig som person. Ingen kan därmed se att det är just du som har lämnat in synpunkten.
  • Om någon begär ut din synpunkt (exempelvis en journalist, en organisation eller någon intresserad medborgare) kan de inte se att det är du som har skickat in synpunkten.

Nackdelar med att lämna in synpunkter anonymt

  • Om du lämnar in en synpunkt anonymt utan att ge oss ett alternativt sätt att kontakta dig, kan vi inte svara dig.
  • Om vi inte kan kontakta dig, kan vi inte ställa följdfrågor. Därför är det viktigt att du beskriver tydligt vad din synpunkt gäller från början.

Läs mer om sekretess, få fler tips samt ta del av frågor och svar på sidan Att vara anonym.

Varför klaga?

Att uppmärksamma det som fungerar dåligt kan vara första steget till att rätta till problemet. När du ger oss dina synpunkter gör du en viktig insats både för dig själv och för andra. Läs mer om varför det är bra att lämna synpunkter till oss på sidan Varför klaga?

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024 kl. 12.54